Wikipedija:Predloge za sporočila/Združevanje

Spodnji označevalci naj se umestijo na vrh članka ali razdelka, ki za katere se zahteva združevanje. Za več informacij o tem, glej Wikipedija:Združevanje in Kategorija:Predloge za združevanje.

Glej tudi: Wikipedija:Razdruževanje
Označevalec Prikazano besedilo (in opombe za uporabo predloge)
{{Afd-merge from}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:Afd-merge from
 • Umesti na pogovorno stran članka
{{Afd-merge to}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:Afd-merge to
{{združi}}
kategorija povezave pogovor prikaz
 • Umesti na vrh obeh strani ali poglavij, ki naj bosta združena. Kot parameter uporabi ime druge strani. Povezava se bo zgenerirala avtomatično. Dodatne strani loči z navpičnico; naštetih je lahko do 20 strani.
 • Prednastavljeno je, da se razprava povezuje na pogovorno stran strani, na kateri je označevalec umeščen. Opredeli se lahko parameter pogovor, ki poveže razpravo na drugo stran, glej Wikipedija:Povezovanje#Predlaganje združitve.
 • Če je poznano katera stran ali poglavje bo prejelo združeni material, namesto tega uporabi označevalca {{združi iz}} ali {{združi v}}.
 • Dodaj parameter |datum=marec 2023
{{združi iz}}
kategorija povezave pogovor prikaz
 • Če je bila predlagana celotna vsebina izvorne strani, umesti ta označevalec na vrh strani ali poglavja, ki bo prejel združeno vsebino.
 • Umesti označevalec {{združi v|Ciljna stran}} na vrh izvorne strani ali poglavja.
 • Če je bilo predlagano združevanje večih strani v eno stran, uporabi {{združi iz|Izvorna str.1|Izvorna str.2|Izvorna str.3}}.
 • Prednastavljeno je, da se razprava povezuje na pogovorno stran strani strani, na kateri je označevalec umeščen. Opredeli se lahko parameter pogovor, ki poveže razpravo na drugo stran, glej Wikipedija:Povezovanje#Predlaganje združitve.
 • Če ni poznano katera stran ali poglavje bo prejelo združeni material, namesto tega uporabi označevalec {{združi|Druga stran}}.
 • Dodaj parameter |datum=marec 2023
{{združi v}}
povezave pogovor prikaz
 • Umesti označevalec {{združi v|Ciljna stran}} na vrh strani ali poglavja, katerega vsebina se bo prenesla v drugo stran.
 • Če je bila predlagana celotna vsebina izvorne strani, umesti označevalec {{združi iz|Izvorna stran}} na vrh strani ali poglavja, ki bo prejel združeno vsebino.
 • Če je bila predlagano le del vsebine v strani, umesti označevalec {{združi iz|Izvorna stran#Poglavje na izvorni strani}} na vrh strani ali poglavja, ki bo prejel združeno vsebino.
 • Dodaj parameter |datum=marec 2023
{{združeno-iz}}
povezave pogovor prikaz
Ta predloga naj se uporablja le na pogovornih straneh.
{{združeno-v}}
povezave pogovor prikaz
Ta predloga naj se uporablja le na pogovornih straneh.
{{merging}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Merging
 • Umesti ta označevalec na vrh izvorne strani za katero se je začelo združevanje (ampak še ni bilo zaključeno).
 • Dodaj parameter |datum=marec 2023