Slovar

delo, ki zagotavlja informacije o besedah, kot so črkovanje, opredelitev, spol, izgovarjava, etimologija idr., pri čemer so zagotovljene informacije odvisne od vrste slovarja

Slovár ali besednják je knjiga, v katerem so abecedno urejene in pojasnjene besede nekega jezika. Slovarji lahko vsebujejo podatke o pisavi, izgovorjavi, pomenu in izvoru posamezih besed.

Slovarji

Danes je večina slovarjev, dostopnih v elektronski obliki, v obliki CD-jev ali DVD plošč, nekateri pa so dostopni tudi prek spleta.

Vrste slovarjev:

 1. Enojezični slovarji:
 2. Dvo- ali večjezični slovar – npr. slovensko-angleški ali angleško-slovenski slovar

Slovenski slovarji

uredi
 
Slovar
 • Hieronymus Megiser: Dictionarium quattuor linguarum videlicet, Germanicae, Latinae, Illyricae, (quae vulgo Sclavonica appellatur) & Italicae, sive Hetruscae. Impressum Graecii Styriae 1592 dlib.si
 • Marko Pohlin: TU MALU BESEDISHE TREH JESIKOV = Das ist: das kleine Wörterbuch in dreyen Sprachen = Quod est: parvum dictionarium trilingue (slovensko-nemško-latinsko). Laibach: Eger, 1781 dlib.si (v prvem delu dokumenta pod napačnim naslovom Glossarium slavicum)
 • Oswald (= Ožbalt) Gutsmann: Deutsch-windisches Wörterbuch mit einer Sammlung der verdeutschten windischen Stammwörter, und einiger vorzüglichern abstammenden Wörter. Klagenfurt: von Kleinmayer, 1789 dLib.si
 • Marko Pohlin: Glossarium slavicum in supplementum ad primam partem dictionarii carniolici. Viennae: literis Grosserianis 1792 dlib.si (v drugem delu)
 • Anton Johann (= Anton Janez) Murko: Deutsch-Slowenisches und Slowenisch-Deutsches Handwörterbuch = ,Slovénſko-Némſhki in Némſhko-,Slovénſki RÓZHNI BE,SÉDNIK. Grätz: Franz Ferstl = V’Grádzi: per Fránci Ferstli, 1833: Deutsch-Slowenischer Theil Archive.org
 • Juridisch-politische Terminologie für die slavischen Sprachen Oesterreichs: Deutsch-kroatische, serbische und slovenische Separat-Ausgabe, Wien, 1853 Google Books
 • Matej Cigale: Deutsch-slowenisches Wörterbuch. Laibach: Blasnik, 1860. Knjiga 1: A–L Google Books; knjiga 2: M–Z Google Books
 • Anton Janežič: Deutsch-slovenisches Hand-Wörterbuch. Klagenfurt: St. Hermagoras-Bruderschaft
  • Dritte, vollständig umgearbeitete und vermehrte Auflage bearbeitet von Anton Bartel 1889 Archive.org
  • Vierte, umgearbeitete und vermehrte Auflage bearbeitet von Anton Bartel, 1905 Archive.org
 • Maks Pleteršnik: Slovensko-nemški slovar. Ljubljana: Knezoškofijstvo, 1894–1895. Knjiga 1 (1894): A–O Archive.org, Archive.org; knjiga 2 (1895): P–Ž Archive.org, Archive.org; ponatisa: Ljubljana: Cankarjeva založba, 1974; Celovec: Wieser, 2004–2005; Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
 • Joža Glonar: Slovar slovenskega jezika, Ljubljana: Umetniška propaganda, 1936
 • Slovar slovenskega knjižnega jezika 1–5, Ljubljana: SAZU in Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (izd.) – DZS (zal.), 1970–1991

Glej tudi

uredi

Zunanje povezave

uredi