Vézna čŕta je v matematiki vodoravna črta, ki se jo piše nad izrazi, da se nakaže skupino elementov, običajno števk.

Matematika

uredi

Vezno črto se na primer uporablja za označitev skupine neskončnokrat ponavljajočih decimalnih števk:

 
 
 
 
 
 
 
 

ali za označitev periode ponavljajočih členov v periodičnem verižnem ulomku. Na primer:

 

Edina števila, ki imajo periodične verižne ulomke, so kvadratna iracionalna števila.

Uporabljajo se tudi pri označevanju korenske osnove, kjer se imenuje korenova črta, oziroma korenska črta. Na primer člena 2 in   sta radikanda, njuna kvadratni koren ali n-ti koren pa se zapiše z vezno črto:

 
 

Z vezno črto se označuje aritmetično sredino spremenljivk, na primer:

 

Z vezno črto se označuje povprečno vrednost neke spremenljivke, na primer hitrosti:

 

Z njo se označuje tudi konjugirano kompleksno število, npr.:

 

Tako rabljena vezna črta se imenuje prečna črta.

Geometrija

uredi

Z vezno črto se v geometriji označuje daljice, npr.:

 

»daljica iz točke A v točko B«.

Matematična logika

uredi

Vezno črto v logiki se včasih uporablja v Booleovi algebri, kjer služi za označitev skupine izrazov, nad katerimi se želi izvesti negacijo:

 

Fizika

uredi

V fiziki delcev z vezno črto označujejo antidelce, npr. barionov.   in   sta na primer simbola za proton in antiproton. Pri električno nabitih leptonih so njihovi antidelci po navadi označeni z njihovim električnim nabojem, npr. e in e+ za elektron in pozitron. Antinevtrini pa so označeni z vezno črto, npr. elektronski antinevtrino   ( ).

Vezne črte se ne sme zamenjevati s podobnim zapisom vektorjev, npr.:

 

»vektor iz točke A v točko B«, ali   »vektor a

Glej tudi

uredi