Kvadrátni korén je nenegativno realno število, za katero velja , kjer je in .

Zgled kvadratnega korena števila x
Graf funkcije , ki ga tvori polovica parabole z navpično direktriso

Pravila

uredi
  • Vsako pozitivno število ima svoj kvadratni koren, ki je vedno večji od števila 0.
  • Število končnih ničel se pri korenjenju razpolovi.(če je število teh ničel, m, ki je sodo število--> m=2n)
  • Število decimalk se pri korenjenju razpolovi.(če je število teh ničel, m, ki je sodo število--> m=2n)
  • Korenjenje količnika je enako količniku korenov.
  • Korenjenje produkta je enako korenjenju produktov.
  • Kvadratni koren je manjši od korenjenca, če je ta večji od števila 1.
  • Kvadratni koren je večji od korenjenca, če je ta večji od števila 0 in manjši od števila 1.
  • Vsak rezultat kvadratnega korena, ki ga pomnožimo s samim seboj, da korenjenec (število b v enačbi).

Glej tudi

uredi

Zunanje povezave

uredi
  • O kvadratnih korenih na math.com (angleško)
  • Weisstein, Eric Wolfgang. »Square Root«. MathWorld.