Simból (starogrško σύμβολον: sýmbolon - znamenje) je predmet (oseba, žival, rastlina ...), ki se v danem kontekstu razkriva kot nosilec globlje vsebine ali pa znak za mnoge matematične pojme, kemijske elemente, in tudi znamenje za druge abstraktne pojme.

Verski simboli

Simbole glede na zunanjo podobo delimo v pet velikih skupin:

  • grafični simboli (grafična znamenja; črke, številke, ...)
  • fitomorfni simboli (rastline)
  • zoomorfni simboli (živali)
  • antropomorfni simboli (ljudje; npr. pastir - pastir krščanskih duš, ki bedi nad verniki, kot pastir nad ovcami)
  • simboličen prizor (Dejanje ali dogajanje z literarno podlago. Tudi prizori, ki predstavljajo npr. nauk; trgatev, pitje živali iz vodnjaka življenja - vstajenje v večno življenje. Ločevanje ovac od koz - poslednja sodba... Parisova sodba - izbira med tremi načini življenja ...)

Nekateri najbolj znani simboli uredi

Glej tudi seznam simbolov.

Glej tudi uredi

Zunanje povezave uredi