Negácija (tudi zaníkanje) je v matematični logiki enočlena logična operacija med izjavami. Znak za negacijo je ¬ (beri: ne). Negacija izjave A je izjava ¬A, ki je pravilna, samo če je izjava A napačna in obratno.

Pravilnostna razpredelnica uredi

Negacija
A ¬A
p n
n p

Opomba: p – pravilno, n – nepravilno

Glej tudi uredi