Habeas corpus

Habeas corpus (slovensko imej telo s pomenom sodnik naj ima tehten vzrok za postopek) je v kazenskem pravu zahteva, da je prijeti pripeljan pred sodnika (sodno vejo oblasti), ki odloči o zakonitosti prijetja. Tako je izvršilna veja oblasti, pri tako občutljivem področju kot je odvzem osebne svobode, podvržena strogemu sodnemu nadzoru. To "načelo" izhaja iz Magne Carte (1215).

Sodnik preveri ali je odvzem prostosti upravičen, tj. v skladu z (vsakokrat veljavnim) zakonom. Ker gre za hud poseg v posameznikove pravice, mora biti podan utemeljen sum, da je posameznik že pred tem kršil družbena pravila (storil kaznivo dejanje).

V veljavnem kazenskem procesnem pravu (ZKP-K) iz tega izhaja npr. zahteva, da je prijeti (prijetje) nemudoma pripeljan pred preiskovalnega sodnika, pridržani (policijsko pridržanje) pa najkasneje v roku 48 ur; da je za pripor potrebna sodna odločba ...