Civilno pravo je pravo odnosov med zasebniki. Država v pravnih razmerjih civilnega prava ni neposredno udeležena (kot je v drugi temeljni pravni panogi, javnem pravu).

Civilno pravo se deli na:

  • obligacijsko pravo - pravo obveznosti (pogodbe, odškodninske obveznosti, ...);
  • stvarno pravo - pravo pravic na stvari (zlasti lastninske pravice);
  • dedno pravo - pravo prehoda lastnine umrlega na dediče;
  • družinsko pravo - pravo osebnih stanj (zakonska zveza, zunanjzakonska skupnost, družina).