Funkcijska enačba

Funkcíjska enáčba (ali fúnkcijska ~ in funkcionálna ~) je v matematki enačba, ki določa funkcijo v implicitni obliki.[1][2][3][4][5] Pri funkcijskih enačbah se ne išče neznana količina, na primer , ampak se išče neznana funkcija, za katero velja nek iskani pogoj. Velikokrat enačba povezuje vrednost funkcije (ali funkcij) v kakšni točki z njeno vrednostjo v drugih točkah. Značilnosti funkcij se lahko na primer določijo s preučevanjem vrst funkcijskih enačb za katere veljajo. Izraz funkcijska enačba se po navadi nanaša na enačbe, ki jih ni moč preprosto zreducirati na algebrske enačbe. Takšnih enačb ni mogoče zreducirati, ker argumenti neznanih funkcij v enačbah niso neodvisne spremenljivke, kot tudi ne nekatere od njih izpeljane funkcije.

ZglediUredi

 • Funkcijski enačbi:
 
zadošča Riemannova funkcija zeta  . Tu je   funkcija gama.
 • Funkcija gama je enolična rešitev naslednjega sistema treh enačb:
 
 
        (Eulerjeva refleksijska formula)
 • Funkcijska enačba:
 
kjer so   cela števila za katera velja  , oziroma  , določa   kot modularno formo reda  .
 • Razni drugi zgledi, ki nujno ne obsegajo standardnih ali poimenovanih funkcij:
  (Cauchyjeva funkcijska enačba)

Potenciranju,

  zadoščajo vse eksponentne funkcije
  zadoščajo vse logaritemske funkcije
  zadoščajo vse potenčne funkcije
  (kvadratna enačba ali paralelogramska enakost)
  (Jensen)
  (d'Alembert)
  (Abelova enačba)
  (Schröderjeva enačba)
  (Böttcherjeva enačba)
  (adijska formula za sinus)
  (adicijska formula za kosinus)
  (Levi-Civita)
 
 

Če se namesto   napiše  , bo zakon asociativnosti izgledal bolj kot funkcijska enačba:

 

Značilnost, ki jo imajo vsi zgornji zgledi, je, da so v vsakem primeru dve ali več znanih funkcij (včasih množenje s konstanto, včasih seštevanje dveh sprememnljivk, včasih funkcija enakosti) znotraj argumenta neznanih funkcij za katere se išče rešitev.

Pri iskanju vseh rešitev se lahko zgodi, da je treba vzeti v obzir pogoje iz matematične analize. V primeru Cauchyjeve enačbe so na primer rešitve, ki so zvezne funkcije, 'upravičene', druge, ki so verjetno brez praktične vrednosti, pa se lahko skontruira (s pomočjo Hamelove baze) za realna števila kot vektorski prostor nad racionalnimi števili. Drug znan takšen zgled je Bohr-Mollerupov izrek, ki karakterizira funkcijo gama za  .

Reševanje funkcijskih enačbUredi

Reševanje funkcijskih enačb je lahko zelo težko. Obstaja pa nekaj splošnih metod za njihovo reševanje. V dinamičnem programiranju se na primer za reševanje Bellmanove funkcijske enačbe rabi več različnih zaporednih aproksimacijskih metod, vključno z metodami na podlagi navadne iteracije.[6][7]

Glavna metoda reševanja elementarnih funkcijskih enačb je substitucija. Velikokrat je uporabna pri dokazovanju surjektivnosti ali injektivnosti ali pri dokazovanju lihosti ali sodosti, če je mogoče. Uporabna je tudi pri ugibanju možnih rešitev. Indukcija je uporabna tehnika v primerih kadar je funkcija določena le za racionalne ali cele vrednosti.

Aktualna je obravnava involucijskih funkcij. Na primer funkcija:

 

Sestava   same s seboj da Babbageovo funkcijsko enačbo (1820):[8]

 

Tudi druge funkcije zadoščajo tej funkcijski enačbi:

 

vključno na drugi strani z  :

 

in:

 

ki vsebuje predhodne tri kot posebne primere.

Zgled 1. Najti je treba vse funkcije  , za katere velja:

 

za vse  , kjer   zavzema realne vrednosti.

Naj je  :

 

Tako je   in  .

Naj je sedaj  :

 
 
 

Kvadrat realnih števil je nenegativen, vsota nenegativnih števil je enaka nič, če in samo če sta obe števili enaki 0. Tako je   za vse  , in   je edina rešitev.

Glej tudiUredi

SkliciUredi

ViriUredi

 • Aczél, János (1966). Lectures on Functional Equations and Their Applications. Mathematics in Science and Engineering. 19. New York: Academic Press. MR 0208210.
 • Aczél, János; Dhombres, Jean (1989). Functional Equations in Several Variables. Encyclopedia of Mathematics and its Applications. 31. Cambridge University Press. COBISS 1029721. doi:10.1017/CBO9781139086578. ISBN 0-521-35276-2.
 • Alexander, Daniel S.; Iavernaro, Felice; Rosa, Alessandro (2012). Early Days in Complex Dynamics: A History of Complex Dynamics in One Variable During 1906-1942. History of mathematics. 38. Ameriško matematično društvo. ISBN 978-0-8218-4464-9.
 • Bellman, Richard Ernest (1957). Dynamic Programming. Princeton University Press. COBISS 12176645.
 • Cheng, Sui Sun; Li, Wendrong (2008). Analytic solutions of Functional equations. 5 Toh Tuck Link, Singapore 596224: World Scientific Publishing Co. ISBN 978-981-279-334-8.CS1 vzdrževanje: location (link)
 • Czerwik, Stephan (2002). Functional Equations and Inequalities in Several Variables. P O Box 128, Farrer Road, Singapore 912805: World Scientific Publishing Co. ISBN 981-02-4837-7.CS1 vzdrževanje: location (link)
 • Hyers, Donald H.; Isac, George; Rassias, Themistocles M. (1998). Stability of Functional Equations in Several Variables. Boston: Birkhäuser Verlag. ISBN 0-8176-4024-X.
 • Jung, Soon-Mo (2001). Hyers-Ulam-Rassias Stability of Functional Equations in Mathematical Analysis. 35246 US 19 North # 115, Palm Harbor, FL 34684 USA: Hadronic Press, Inc. ISBN 1-57485-051-2.CS1 vzdrževanje: location (link)
 • Kannappan, Palaniappan (2009). Functional Equations and Inequalities with Applications. Springer. doi:10.1007/978-0-387-89492-8. ISBN 978-0-387-89491-1.
 • Kuczma, Marek (2009). An Introduction to the Theory of Functional Equations and Inequalities: Cauchy's Equation and Jensen's Inequality (2. izd.). Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser Verlag AG. ISBN 978-3-7643-8748-8.
 • Rassias, Themistocles M. (2000). Functional Equations and Inequalities. 3300 AA Dordrecht, Nizozemska: Kluwer Academic Publishers. ISBN 0- 7923-6484-8.CS1 vzdrževanje: location (link)
 • Ritt, Joseph Fels (1916). "On Certain Real Solutions of Babbage's Functional Equation". Annals of Mathematics. Vol. 17 no. 3. str. 113–122. doi:10.2307/2007270.
 • Sniedovich, Moshe (2010). Dynamic Programming: Foundations and Principles. Taylor & Francis. ISBN 978-1-4200-1463-1.
 • Stetkær, Henrik (2013). Functional Equations on Groups (1. izd.). World Scientific Publishing. ISBN 9789814513128.

Zunanje povezaveUredi