Metoda navadne iteracije

Metóda navádne iterácije je v matematiki preprosta in učinkovita numerična metoda za določanje negibnih točk funkcije. Negibna (fiksna) točka funkcije g je točka, v kateri je vrednost funkcije enaka podatku, torej:

Potek postopkaUredi

Enačbo oblike x = g(x) rešimo po metodi navadne iteracije z naslednjim postopkom:

 • Najprej si izberemo začetni približek  .
 • Ta približek vstavimo v funkcijo in dobimo naslednji približek  .
 • Na enak način izračunamo še nadaljnje približke:  .
 • Postopek končamo, ko smo zadovoljni z natančnostjo dobljenega približka.

Tako dobljeno zaporedje približkov konvergira k fiksni točki, če je v neki okolici fiksne točke odvod funkcije g po absolutni vrednosti manjši od 1 in če začetni približek leži v tej okolici.

ZgledUredi

Rešimo enačbo   (kjer je x kot v radianih). Ker odvod funkcije po absolutni vrednosti nikoli ni večji od 1, je izbira začetnega približka precej poljubna. Izberimo npr. začetni približek 1. Po večkratnem izvajanju funkcije kosinus dobimo naslednje približke:

 
 
 
 
 
 

Vidimo, da se razlika med zaporednima približkoma manjša, kar je znak, da zaporedje konvergira. Po večjem številu korakov dobimo približek:

 
 

Iz tega sklepamo, da so prve tri decimalke pravilne rešitve enake  . Če želimo izračunati rešitev na več decimalk natančno, postopek nadaljujemo.

Drugi načini uporabeUredi

Iskanje ničel funkcijeUredi

Metodo navadne iteracije lahko uporabimo za iskanje ničel poljubne funkcije f, če enačbo f(x) = 0 najprej preoblikujemo v obliko x = g(x). To je po navadi možno na več načinov, vendar pa vsa preoblikovanja niso enako uspešna.

Zgled: Poiščimo ničle polinoma  .

 • Polinom lahko preoblikujemo po naslednejm postopku:
   
   
   
  V dobljeno iteracijsko funkcijo   vstavljamo različne začetne približke in opazimo, da dobljeno zaporedje nikoli ne konvergira.
 • Isti polinom lahko preoblikujemo tudi drugače:
   
   
   
  Tako dobljena iteracijska funkcija :  je uspešnejša. Pri različnih izbirah začetneg približka dobimo že po nekaj korakih ničlo na več decimalk natančno:
   

Reševanje enačbe oblike h(x) = k(x)Uredi

Splošno enačbo oblike h(x) = k(x) lahko preoblikujemo z uporabo inverza funkcije h ali k (če obstajata). Tako dobimo dve obliki:

 
 

Praviloma vsaj ena od teh dveh metod (ob izbiri primernega začetnega približka) vodi k rešitvi.

Glej tudiUredi