Agnesin koder (tudi versarija) je ravninska krivulja tretjega reda, ki je simetrična glede na os y in se asimptotsko približuje osi x.

Krivulje Agnesini kodri s parametri a = 1, a = 2, a = 4, in a = 8
Krivulja Agnesin koder (njen nastanek).

Krivuljo je proučevala italijanska matematičarka, filozofinja in jezikoslovka Maria Gaetana Agnesi (1718–1799). Proučevala sta jo še francoski pravnik, matematik in fizik Pierre de Fermat (1601–1665) in italijanski rimskokatoliški duhovnik, filozof, matematik in inženir Luigi Guido Grandi (1671–1742).

Krivulja se asimptotično približuje tangenti na krožnico skozi izhodišče (točka O).

Nastanek uredi

 
Animacija, ki prikazuje nastanek Agnesinega kodra.

Izberimo stalno točko   na krožnici. Nato za poljubno točko   na krožnici narišimo sekanto OA. Točka   je nasproti točke  . Premica OM skozi N in premica, ki je pravokotna na OM skozi A, se sekata v točki P (glej risbo).

Enačba Agnesinega kodra v kartezičnih koordinatah uredi

V kartezičnem koordinatnem sistemu je enačba

 .

kjer je

Če je  , dobimo enostavnejšo enačbo

 

Parametrična oblika enačbe Agnesinega kodra uredi

V parametrični obliki je enačba Agnesinega kodra

 .

kjer je

  •   kot med OM in OA (glej zgoraj)

Če pa je   kot med točkama O in A ter x-osjo (merjeno v nasprotni smeri od gibanja kazalcev na uri), potem dobimo drugo parametrično obliko enačbe Agnesinega kodra

 

Značilnosti uredi

  • ploščina med Agnesinim kodrom in njeno asimptoto je  
  • težišče krivulje je v točki  

Glej tudi uredi

Zunanje povezave uredi