Abscísna ós ali os x (pogovorno x-ós) je prva os v pravokotnem koordinatnem sistemu. Koordinata, ki jo ta os določa, se imenuje abscisa ali koordinata x. Včasih se izraz abscisa uporablja tudi za abscisno os, a tako izražanje ni matematično pravilno.

Pravokotni koordinatni sistem v ravnini:
x = abscisna os
xA = abscisa točke A

V dvorazsežnem koordinatnem sistemu je os x praviloma vodoravna (os y ali ordinatna os pa je navpična).

V trirazsežnem koordinatnem sistemu je os x praviloma vodoravna (enako kot os y, na katero je pravokotna), navpična os pa se imenuje os z ali aplikatna os.

Glej tudi uredi