Parametrična enačba

Parametrična enačba je v matematiki način, s katerim opišemo relacijo z uporabo parametrov. Parameter je vrsta spremenljivke. Najenostavnejši kinematični zgled je uporaba časa za določitev gibanja telesa.

Zgled parametrične enačbe je metuljna krivulja.

S parametrično obliko enačbe je relacija določena kot množica enačb.

Parametrična oblika enačbe za parabolo in krožnico uredi

Parametrična oblika parabole   je

 
 

Podobno je parametrična oblika enačbe za krožnico

 
 

kjer parameter   lahko zavzame vrednosti med   in  .

 
Vijačnica z enačbami x = 5 cos(t), y = 5 sin(t),
z = t/5.

Zgled v treh razsežnostih uredi

Krivuljo vijačnico lahko prikažemo v treh razsežnostih z enačbami

 
 
 .

Krivulja ima polmer enak   in se dvigne za   v enem obratu. Prvi dve enačbi se ujemata z enačbo krožnice.

Včasih se zgornje enačbe pišejo v obliki

 .
 
Torus, ki ima R=2, r=1/2

Parametrične oblike enačb ploskev uredi

Torus, ki ima večji polmer enak   in manjšega  , ga v parametrični obliki opišemo z enačbami

 
 
 

kjer pa parametra t in u lahko zavzameta vrednosti med   in  .

Glej tudi uredi

Zunanje povezave uredi