Zuckermanovo število

Zuckermanovo število je v matematiki celo število, ki je v danem številskem sestavu deljivo s produktom svojih števk. Za dano celo število n z m števkami dx (kjer je x < m + 1) v bazi b, če velja, da:

potem je n Zuckermanovo število. Vsa cela števila od 1 do števila baze so Zuckermanova števila. Nobeno celo število z eno ali več števkami enakimi ničli v bazi b ne more biti Zuckermanovo število v tej bazi.

V bazi 10 so prva Zuckermanova večmestna števila (OEIS A007602):

11, 12, 15, 24, 36, 111, 112, 115, 128, 132, 135, 144, 175, 212, 216, 224, 312, 315, 384, ...

Viri uredi

  • Tattersall, J.J. (2005). Elementary number theory in nine chapters. Cambridge: Cambridge University Press. str. 86.