Konveksna množica

(Preusmerjeno s strani Konkavna množica)

Konvéksna mnóžica je v geometriji množica točk, za katero velja, da pri poljubni izbiri točk X in Y iz te množice, daljica XY v celoti leži v tej množici.

Konveksna množica (levo) in konkavna množica (desno)

Če lahko v dani množici izberemo taki točki X in Y, da daljica XY ne leži v celoti v dani množici, potem ta množica ni konveksna. Nekonveksni množici rečemo tudi konkávna mnóžica[navedi vir].