Slatina (voda)

Slatina, tudi »mineralna voda«, je voda iz naravnega vrelca, ki vsebuje večjo količino raztopljenih mineralnih snovi (kot so soli magnezija, natrija, kalija in druge) in veliko ogljikovega dioksida. Slatina se uporablja za pitje (same slatine) ali mešanje z drugimi pijačami, in za zdravilne kopeli.

V Sloveniji je več velikih vrelcev slatine, kjer so se ob vrelcih razvila zdravilišča, vodo pa tudi stekleničijo za prodajo. Taki vrelci so predvsem v Rogaški Slatini in Radencih. Manjši vrelci pa so še v drugih krajih npr. na: Zgornjem Jezerskem (izvir Jezerske slatine v Ravnu), Logarski dolini (Železna voda) in drugje.