Svet

planet Zemlja in življenje na njej

Svet (latinsko mundus, -i, m: vesoljni svet, svetovje; zemlja, svet; nebo; ljudje; [1] angleško world, n.: svet, Zemlja; vesolje, vsemirje, univerzum; vse, kar je na Zemlji; življenje (na Zemlji), obstanek, eksistenca; ljudje, človeška družba, skupnost ljudi; javno življenje, javnost; miljé, okolje, posvetno življenje; velika množina, množica, veliko število; prostranstvo [2]), večpomenski izraz, ki ga uporabljamo za vse tiste prostore oziroma predele vesolja, ki so pri trenutnem stanju znanosti in tehnologije dostopni človeku. V praksi se to nanaša na površino Zemlje; zato izraz zemljevid sveta pomeni isto kot zemljevid zemeljske površine.

Zemljevid sveta

Glej tudi Uredi

Sklici Uredi

  1. Fran Bradač: Latinsko-slovenski slovar. DZS, Ljubljana 1995, 372.
  2. Anton Grad: Veliki angleško-slovenski slovar. DZS, Ljubljana 1978, 1291.