Skellamova porazdelitev

Skellamova porazdelitev
Primeri verjetnostne porazdelitve za Skellamovo porazdelitev.
Primeri Skellamove verjetnostne porazdelitve.
Na abscisni osi je k.
(Funkcija je določena samo za cele vrednosti k. Črte med točkami na predstavljajo zveznosti.)
.
parametri
interval
funkcija verjetnosti
(pdf)
zbirna funkcija verjetnosti
(cdf)
pričakovana vrednost
mediana
modus
varianca
simetrija
sploščenost
entropija
funkcija generiranja momentov
(mgf)
karakteristična funkcija

Skellamova porazdelitev je diskretna porazdelitev (nezvezna) porazdelitev razlike n1- n2 dveh statistično neodvisnih slučajnih spremenljivk n1 in n2, ki imata Poissonovo porazdelitev z različnima pričakovanima vrednostima µ1 in µ1 .

LastnostiUredi

Funkcija verjetnostiUredi

Funkcija verjetnosti za Skellamovo porazdelitev za k = n1 - n2 iz dveh porazdelitev, ki sta porazdeljeni po Poissonovi porazdelitvi s pričakovanima vrednostima µ1 in µ1 je

 

kjer je

Pričakovana vrednostUredi

Pričakovana vrednost je enaka  .

VariancaUredi

Varianca je enaka  .

Glej tudiUredi