Sfermion

Sfermion je v razširitvi Standardnega modela s supersimetrijo , delec, ki je superpartner (superpartnerje imenujemo tudi sdelci) pripadajočega fermiona. Fermioni v Standardnem modelu imajo spin 1/2. V supersimetričnih razširitvah Standardnega modela (primer: Minimalni supersimetrični standardni model) ima vsak delec svojega superpartnerja, ki ima spin, ki se razlikuje od spina delca za 1/2. Sfermioni imajo spin 0. Njihov barvni naboj, šibki izospin in hipernaboj ter električni naboj je enak kot pri običajnih znanih delcih. Če predpostavimo, da supersimetrija ni zlomljena, bi morali imeti tudi enako maso. Če pa bi bila supersimetrija zlomljena, njihova masa ne bi bila enaka masi običajnih delcev.

Sfermioni vključujejo skvarke in sleptone.

SkvarkiUredi

Superpartnerje kvarkov imenujemo skvarki.

skvark oznaka
skvarka
pripadajoči
kvark
oznaka
kvarka
prva generacija
skvark u   kvark u  
skvark d   kvark d  
druga generacija
skvark c   kvark c  
skvark s   kvark s  
tretja generacija
skvark t   kvark t  
skvark b   kvark b  

SleptoniUredi

Superpartnerje leptonov imenujemo sleptoni.

slepton oznaka pripadajoči lepton oznaka
prva generacija
selektron   elektron  
selektronski snevtrino   elektronski nevtrino  
druga generacija
smion   mion  
smionski snevtrino   mionski nevtrino  
tretja generacija
stauon   lepton tau  
stauonski snevtrino   tauonski nevtrino