Kvark s (tudi čudni kvark) (oznaka ) je eden izmed osnovnih delcev, ki pripada družini kvarkov (drugi generaciji). Ima električni naboj enak -1/3 in maso okoli 101 MeV/c2. Prištevamo ga med fermione s spinom 1/2. Njegov antidelec je antikvark s (ima naboj +1/3). Podobno kot drugi kvarki, nosi enega izmed treh barvnih nabojev.

kvark s
Sestava: osnovni delec
Statistika: fermionska
Skupina: kvark
Generacija: druga
Interakcija: močna,
šibka,
elektromagnetna,
gravitacija,
Simbol(i):
Antidelec: antikvark s
Predpostavil: Murray Gell-Mann,
George Zweig (1964)
Odkril: 1947
Masa: 101 +29
−21
MeV/c2 [1]
Razpadni delec: kvark u
Električni naboj: -1/3 e0
Barvni naboj: da
Spin: 1/2
Šibki izospin: levosučni: - 1/2,
desnosučni: 0
Šibki hipernaboj: levosučni: +1/3,
desnosučni: -2/3

Primeri hadronov s kvarkom s so

Zgodovina uredi

Prvi delec s čudnim kvarkom je bil odkrit leta 1947. To je bil kaon. Obstoj čudnih delcev (vsebujejo kvark s) sta predvidevala že ameriška fizika Murray Gell-Mann (rojen 1929) in George Zweig (rojen 1937) v zvezi z razporejanjem delcev po teoriji osemkratne poti. V letu 1968 so dobili prve potrditve o obstoju kvarkov s v Centru linearnega pospeševalnika v Stanfordu.

Opombe in sklici uredi

  1. K. Nakamura et al. (Particle Data Group) (2010). »PDGLive Particle Summary 'Quarks (u, d, s, c, b, t, b', t', Free)'« (PDF). Particle Data Group. Pridobljeno 11. avgusta 2010.

Zunanje povezave uredi