Superpartner je domnevni delec, ki ga predvideva supersimetrija. Superpartnerje včasih imenujemo tudi sdelci.

V skladu s teorijo supersimetrije ima vsak fermion superpartnerski bozon. Poleg tega vsakemu bozonu pripada superpartnerski fermion. Lastnosti superpartnerjev so podobne lastnostim delca, razen spina, ki se razlikuje za 1/2.

Superpartnerje označujemo enako kot običajne delce, nad oznako dodamo tildo (vijugo). Tako bi gluino (superpartner gluona – oznaka ) označevali z .

Sestavljanje imen superpartnerjev (pravilo za sestavljanje imen se ne uporablja povsem dosledno):

  • če je delec fermion, mu dodamo pred običajno ime še črko s (primeri: superpartner elektrona bi bil selektron, superpartner pozitrona bi bil spozitron)
  • če je delec bozon, dobi dodatek ino (primeri: gluon bi imel superpartnerja gluino, foton bi imel superpartnerja z imenom fotino, bozon W bi imel superpartnerja z imenom wino, bozon Z pa zino).

Ta način imenovanja se uporablja tudi za fermione, kvarke in leptone. Tako bi bil sfermion superpartner fermiona. Sfermioni bi imeli spin enak 0. Superpartner leptona se bi imenoval slepton (primeri oznak za elektron in za elektronski nevtrino itd). Kvark u (kvark up ali gor) bi imel superpartnerja z imenom skvark u, njegova oznaka pa bi bila . Podobno bi imenovali še vse ostale superpartnerje kvarkov.

Zunaje povezave uredi