Hipernaboj (oznaka ) je kvantno število povezano z močno interakcijo. Hiper naboj se razlikuje od šibkega naboja, ki je povezan s šibkimi interakcijami. S pojmom hipernaboja se kombinira in poenoti izospin in okus v enoten naboj.

Definicija uredi

Hipernaboj lahko izrazimo z nekaterimi kvantnimi števili okusa

 

kjer je

  •   čudnost
  •   čar
  •   dno
  •   vrh
  •   barionsko število

Pojem hipernaboja je bil uveden v 60. letih dvajsetega stoletja z namenom, da se uredi sistem množice podatomskih delcev in da bi določili ohranitvene zakone pri pretvorbah delcev.

Ohranitev hipernaboja uredi

Ohranitev hipernaboja zahteva ohranitev okusa. V močnih interacija se ohranja hipernaboj, v šibkih interakcijah pa ne.

Povezava z električnim nabojem in izospinom uredi

Povezavo z izospinom in električnim nabojem daje Gel-Mann-Nišidžimov obrazec :

 

kjer je

  •   tretja komponenta izospina
  •   električni naboj
  •   hipernaboj

To lahko zapišemo tudi kot

 

Izospin ustvarja multiplete za delce, zanje je

 

kjer je

  •   povprečni naboj multipleta

Model s simetrijo SU(2) daje multiplete, ki so določeni s kvantnim številom   (skupna skupna vrtilna količina). Vsak multiplet sestavlja   podstanj z enakomerno porazdeljenimi vrednostmi  . Simetrija SU(3) vsebuje multiplete, ki vsebujejo tudi multiplete simetrije SU(2).

Zunanje povezave uredi