Rob je med dvema ogliščema

Mnogokotnik je omejen z robovi. Na sliki je prikazan kvadrat, ki ima 4 robove.

Vsakemu robu pripadata dve stranski ploskvi, kot je to pri poliedru. Prikazana je kocka.

Vsakemu robu pripadajo tri ali več stranskih ploskev v 4-politopu kot se to vidi v projekciji teserakta.

Rob je v geometriji del črte, ki povezuje dve sosednji oglišči v mnogokotniku. Pogostejši izraz za takšno daljico je stranica.

Planarno zaprto zaporedje robov tvori mnogokotnik in stranske ploskve. V poliedrih se natančno dve stranski ploskvi srečata na vsakem robu. Pri večrazsežnih politopih se srečajo tri in tudi več stranskih ploskev na vsakem robu.

V mnogokotniku se lahko rob imenuje tudi faceta, ki omejuje mnogokotnik. V poliedrih se rob imenuje greben, ki je na meji dveh stranskih ploskev. V 4-politopih je rob imenovan vrh s ciklom treh ali več stranskih ploskev in celicami, ki so ovite okrog njega.

Zunanje povezave uredi

  • Rob v Glossary for Hyperspace (angleško)
  • Weisstein, Eric Wolfgang. »Polygon Edge«. MathWorld.
  • Weisstein, Eric Wolfgang. »Polyhedron Edge«. MathWorld.