Ogamska pisava

Ogamska pisava (keltsko ogham craobh) je črkopis, ki je ohranjen na okrog 500 napisih na grobovih v južni Irski, Walesu in na Škotskem. Sestavlja jo 20 pismenk za 15 soglasnikov in 5 samoglasnikov. Njihova oblika sistema štirih nizov od ene do petih črk, ki pravokotno ali poševno prečkajo, oziroma se dotikajo osrednje navpičnice, nakazuje, da je bila prvotno verjetno vklesovana na robove kamnitih predmetov.