Konjugirano transponirana matrika

Konjugirano transponirana matrika (oznaka ) (tudi hermitska transponirana in hermitska konjugirana matrika) matrike z razsežnostjo in elementi, ki so kompleksni, je matrika , ki jo dobimo iz transponirane v kateri vse elemente spremenimo v konjugirano kompleksne. Za posamezne elemente lahko to zapišemo kot:

kjer je:

 • konjugirano transponirana matrika matrike
 • so konjugirane vrednosti elementa
 • , sta zaporedni številki vrstice oziroma stolpca (pozor: indeksa sta zamenjana)
 • lahko zavzame vrednosti
 • lahko zavzame vrednosti

To lahko zapišemo tudi kot:

kjer je:

Konjugirano transponirane matrike označujejo še na nekaj načinov. Običajno je način označevanja odvisen tudi od področja uporabe:

Zgled uredi

Če imamo matriko:

 

potem je njena konjugirano transponirana matrika enaka:

 

Značilnosti uredi

 • Konjugirano transponirana matrika vsote dveh matrik z isto razsežnostjo je enaka vsoti konjugirano transponiranih matrik  
 • Za poljubno kompleksno število   velja  , kjer je   konjugirano kompleksno število števila  
 • Konjugirano transponirana matrika zmnožka dveh matrik   (z razsežnostjo  ) in   (z razsežnostjo  ) je zmnožek konjugirano transponiranih matrik   (pozor: vrstni red je obrnjen)
 • Za poljubno matriko   velja tudi  
 • Če je   kvadratna matrika, potem je determinanta  
 • Če je   kvadratna matrika, potem je sled matrike enaka   .
 • Če in samo, če je matrika   obrnljiva matrika, potem velja  
 • Lastne vrednosti matrike   so konjugirano kompleksne lastne vrednosti matrike  
 • Če so elementi matrike   realni, potem je matrika   enaka transponirani  
 • Če za kvadratno matriko   velja  , potem je matrika sebi adjungirana ali hermitska
 • matrika je poševnohermitska matrika ali antihermitska, če je  
 • matrika je normalna, če velja  .

Glej tudi uredi

Zunanje povezave uredi