Kvadratna matrika

Kvadratna matrika je matrika, ki ima isto število vrstic in stolpcev. Njena razsežnost je enaka . Red tašne matrike je .

Kvadratna matrika se imenuje obrnljiva, če obstaja takšna matrika , da je:

Če obstaja samo ena matrika , se imenuje obratna matrika matrike , označuje pa se jo z .

Zunanje povezaveUredi