Vsôta (seštévek, s tujko súma) (latinsko summa - vsota, celotni znesek, splošna količina) je število, ki je rezultat aritmetične dvočlene operacije seštevanja.

V - vrednost vsote,
a+b - vsota,
a, b - seštevanec (sumand).

V matematiki se vsota označuje z veliko grško črko sigma (Σ). Seštevamo lahko tudi druge objekte: vektorje, matrike, kompleksna števila, ...