Hadamardova matrika (oznaka ) je kvadratna matrika z razsežnostjo , ki ima za elemente samo vrednosti 1 in -1. Stolpci matrike so medsebojno ortogonalni, kar pomeni, da poljubni dve vrstici predstavljata pravokotne vektorje.

Ime ima po francoskem matematiku Jacquesu Salomonu Hadamardu (1865–1963). Prvi pa je sistematično proučeval matrike te vrste angleški matematik James Joseph Sylvester (1814–1897).

Zgledi uredi

 
 
 

Značilnosti uredi

 • Za Hadamardovo matriko z razsežnostjo   velja, da je
 

kjer je

  •   transponirana matrika matrike  
  •   enotska matrika z razsežnostjo  
 • Determinanta matrike   je enaka  

Sylvestrova sestava uredi

Primere Hadamardovih matrik je prvi sestavil James Joseph Sylvester v letu 1867. Če je   Hadamardova matrika reda  , potem je matrika

 

tudi Hadamardova reda  . To lahko nadaljujemo z uporabo zaporedja matrik, ki jih imenujemo Walsheve matrike

 
 

in

 

kjer je

 •  
 •   Kroneckerjev produkt

Sylvestrove matrike so

 • simetrične
 • njihova sled je enaka 0
 • elementi v prvi vrstici in prvem stolpcu so pozitivni

Glej tudi uredi

Zunanje povezave uredi