Enotska matrika v linearni algebri pomeni kvadratno matriko, ki je enota za dvočleno aritmetično operacijo množenja matrik, se pravi, da množenje katerekoli matrike A z njo, z leve ali desne, vrne isto matriko A. i-ti stolpec enotske matrike je enotski vektor ei.

Ker se lahko matrike množi le, če so med seboj združljivih razsežnosti, obstajajo enotske matrike za vse velikosti. Matriko In, enotsko matriko reda n×n se definira kot diagonalno matriko z 1 po svoji glavni diagonali in 0 drugje. Torej:

Z zapisom, ki se ga včasih rabi za krajše pisanje diagonalnih matrik, to pomeni:

Če velikost ni pomembna ali jo je trivialno moč razbrati iz konteksta, matriko preprosto označimo kot I.

Enotsko matriko se lahko zapiše tudi s Kroneckerjevo delta:

ali še preprosteje: