Ekvipotencial

(Preusmerjeno s strani Ekvipotencialna ploskev)

Ekvipotencial je regija prostora z enakim potencialom, na primer električnim ali težnostnim, v vsaki točki.

Shema elektrostatičnih potencialov med nabitima kroglama (ekvipotenciali označeni s črnimi črtami)

Izraz se običajno nanaša na skalarne potenciale. Ekvipotencialna regija v trirazsežnem prostoru je pogosto ekvipotencialna ploskev, lahko pa tudi trirazsežno telo. Gradient skalarnega potenciala je povsod pravokoten na ekvipotencialno ploskev.