Ekvipotencialna ploskev

Ekvipotencialne ploskve so ploskve, kjer je potencial konstanten. Za točkast naboj so to krogle.