Diskretna enakomerna porazdelitev

Diskretna enakomerna porazdelitev (tudi nezvezna enakomerna porazdelitev) je verjetnostna porazdelitev v kateri ima končno število vrednosti enako verjetnost, da je izbrano.

Diskretna (nezvezna) enakomerna porazdelitev
Funkcija verjetnosti diskretne enakomerne porazdelitve.
n = 5
Zbirna funkcija verjetnosti diskretne enakomerne porazdelitve.
(slika odgovarja zgornji funkciji porazdelitve)
oznaka porazdelitve
parametri

interval
funkcija verjetnosti
(pdf)
zbirna funkcija verjetnosti
(cdf)
pričakovana vrednost
mediana
modus
varianca
simetrija
sploščenost
(eksces)
entropija
funkcija generiranja momentov
(mgf)
karakteristična funkcija

Če lahko slučajna spremenljivka zavzame n vrednosti , ki so enako verjetne, potem z izbiro vrednosti iz nabora dobimo nezvezno enakomerno porazdelitev. Verjetnost, da bo izbrana katerakoli izmed vrednosti ki je enaka 1/n.

Primer

uredi

Najbolj enostaven primer takšne porazdelitve dobimo pri metanju pravilne kocke, kjer so možni izzidi 1, 2, 3, 4, 5 in 6. Verjetnost kateregakoli izida je enaka 1/6. To lahko zapišemo kot

 .

Varianca v tem primeru je

 

Glej tudi

uredi

Zunanje povezave

uredi