Molska masa

Molska masa (M) je masa enega mola snovi. Enota molske mase je gram na mol ([g/mol]).

DefinicijaUredi

Molska masa elementa ali spojine je količnik med maso snovi (m) in množino snovi (n). En mol je količina čiste snovi, ki sestoji iz natanko toliko delcev (atomov, ionov ali molekul), kot jih je v 12 gramih ogljikovega izotopa 12C - to znaša okoli 6,022·1023 delcev in je enako vrednosti Avogadrovega števila (NA). V enačbi predstavlja mM molekulsko maso:

 

Številčna vrednost molske mase elementa ali spojine je enaka relativni atomski masi oz. relativni molekulski masi.

PrimerUredi

Nekaj molskih mas elementov in spojinUredi

Baker - 63,5 g/mol

Kisik - 32,0 g/mol

Voda - 18,0 g/mol

Natrijev klorid - 58,5 g/mol