Roman provinces of Illyricum, Macedonia, Dacia, Moesia, Pannonia and Thracia.jpg

Desidiati (latinsko Deasidiates, tudi Daesttiates) so bili ilirsko pleme, ki je živelo v rimski provinci Dalmaciji.

Desidiati so spadali med najhrabrejša in vojaško najspretnejša plemena v Dalmaciji. Pod rimsko kontrolo so bili že v prvi polovici 1. stoletja pr. n. št. Upravno in sodno so bili dodeljeni mestu Narona. Najverjetneje so živeli v goratem prostoru severozahodno proti sedanjemu mestu Srebrenici - v tem primeru jim je dajalo moč predvsem rudarstvo - ter proti Pljevljam v današnji Črni gori; predvsem pa so zasedali Sarajevsko kotlino.

Proti Desidiatom se je že leta 35 pr. n. št. bojeval cesar Avgust in to razmeroma neuspešno. V uporu proti rimski dominaciji na Balkanu, ki je izbruhnil leta 6. n. št., so skupaj z Brevki prevzeli kontrolo nad ozemljem. Takoj nato so Rimljani pričeli graditi cesto od glavnega mesta Salonae (tudi Salona, današnji Solin do Save in na njej uspostavili kontrolno službo.

ViriUredi

Božič, Dragan, Kelti in njihovi sodobniki na ozemlju Jugoslavije, Narodni muzej Ljubljana, Ljubljana 1983 (COBISS)