Denaturacija

Denaturacija je biokemijski proces, med katerim beljakovine ali nukleinske kisline izgubijo svojo sekundarno, terciarno in kvartarno strukturo, ki skupaj predstavljajo njihovo nativno konformacijo, zaradi različnih razlogov, kot so na primer stresne situacije, dodatek močne baze ali kisline, dodatek koncentrirane anorganske soli, organskega topila (npr. alkohola ali kloroforma) ali dovajanja toplote. Če denaturirajo beljakovine v živi celici, celica izgubi svojo aktivnost, kar pogosto vodi v celično smrt. Denaturiranim beljakovinam se pogosto spremenijo lastnosti, kot na primer izguba topnosti, začetek agregacije.

(Zgoraj) Protein albumin v jajčnem beljaku denaturira in izgubi topnost, ko jajce skuhamo. (Spodaj) Sponke za papir nam prikažejo koncept denaturacije.

Denaturacija nukleinskih kislinUredi

Denaturacija nukleinskih kislin, na primer denaturacija DNK zaradi visoke temperature, je razpad dvojne vijačnice v enojno vijačnico, kar se zgodi po razpadu vodikovih vezi med vijačnicama. To se lahko zgodi pri verižni reakciji s polimerazo. Vijačnici se zopet združita, ko se ponovno vzpostavijo "normalni" pogoji in se dušikove baze, ki so del nukleotida, spet komplementarno povežejo z vodikovimi vezmi.

DenaturantiUredi

KislineUredi

Kislinski proteinski denaturanti so na primer:

TopilaUredi

Večina organskih topil povzroča denaturacijo, med drugim tudi:[navedi vir]

Zamreževalni reagentiUredi

Zamreževalni reagenti za proteine:[navedi vir]

Kaotropne snoviUredi

Kaotropne snovi vključujejo:[navedi vir]

Reducenti disulfidnih veziUredi

Reagenti, ki povzročijo razpad disulfidne vezi z redukcijo so:[navedi vir]

DrugiUredi

ViriUredi

  1. López-Alonso JP; Bruix M; Font J; Ribó M; Vilanova M; Jiménez MA; Santoro J; González C; Laurents DV (2010). "NMR spectroscopy reveals that RNase A is chiefly denatured in 40% acetic acid: implications for oligomer formation by 3D domain swapping". J. Am. Chem. Soc. 132 (5): 1621–30. doi:10.1021/ja9081638. PMID 20085318.
  2. Jaremko, Mariusz; Jaremko, Łukasz; Kim, Hai-Young; Cho, Min-Kyu; Schwieters, Charles D; Giller, Karin; Becker, Stefan; Zweckstetter, Markus (2013-02-10). "Cold denaturation of a protein dimer monitored at atomic resolution". Nature Chemical Biology. 9 (4): 264–270. doi:10.1038/nchembio.1181.

Zunanje povezaveUredi