Disulfidna vez

kovalentna vez med dvema atomoma žvepla; običajno v beljakovini

V kemiji je disulfidna vez kovalentna vez, navadno pridobljena s spajanjem dveh tiolnih fuknciolalnih skupin. Povezava se imenuje tudi 'S–S-vez' ali 'disulfidni most' . Splošna povezljivost je zato R-S-S-R. Izraz se pogosto uporablja v biokemiji. Disulfidna vez je močna vez. Disociacijska energija je 60 kcal/mol (251 kJ/mol). Je za približno 40 % šibkejša kot vez C–C ali C–H, zato je pogosto »šibki člen« v mnogih molekulah. Odraža polarizabilnost dvovalentnega žvepla, zato vez S-S pogosto razpade ob dodatku polarnih reagentov, tako nukleofilov kot tudi elektrofilov:[1]

Tvorbe disulfidne vezi z oksidacijo.

RS–SR + Nu → RS–Nu + RS

Dolžina disulfidne vezi je 2,05 Å.

Tiolna funkcionalna skupina z modro označeno sulfhidridno skupino.

Sklici uredi

  1. R. J. Cremlyn “An Introduction to Organosulfur Chemistry” John Wiley and Sons: Chichester (1996). ISBN 0-471-95512-4.