Štajerska narečna skupina

,Štajerska narečna skupina ([1] štajerščina[2]) je skupina tesno povezanih in sorodnih narečij slovenskega jezika, ki se govorijo v osrednjih in zahodnih delih slovenske Štajerske, v Mariboru in okolici, na južnem Pohorju, v spodnji in zgornji Savinjski dolini, v Celju, Velenju in okolici, na Kozjanskem in Bizeljskem. Na vzhodu se štajerska narečna skupina razprostira do Slovenskih goric in spodnjega toka reke Drave, kjer postopoma prehaja v panonsko narečno skupino. Na jugozahodu Štajerske, ob spodnji Savi, začne štajerska narečna skupina prehajati v dolenjska narečja.

Narečja slovenskega jezika
  Štajerska narečna skupina

Posamezna narečja in podnarečja uredi

Viri uredi

  1. Smole, Vera. 1998. "Slovenska narečja." Enciklopedija Slovenije vol. 12, pp. 1–5. Ljubljana: Mladinska knjiga, p. 2.
  2. 2,0 2,1 2,2 Logar, Tine. 1996. Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave. Ljubljana: SAZU, p. 52.
  3. Logar, Tine. 1962. "Današnje stanje in naloge slovenske dialektologije." Jezik in slovstvo 8(1/2): 1–6, p. 4.
  4. Logar, Tine. 1982. "Diftongizacija in monoftongizacija v slovenskih dialektih." Jezik in slovstvo 27: 209–212, p. 211.
  5. Toporišič, Jože. 1994. "Fran Ramovš kot narečjeslovec." Slavistična revija 42: 159–170, p. 168.