Slovenska narečja

Slovénska naréčja so zemljepisne jezikovne zvrsti slovenščine, ki se razlikujejo v besedišču, glasoslovju, naglasu ... Slovenščina je med slovanskimi jeziki narečno najbolj razčlenjena;[1] pozna več kot 30 narečij, ki jih razdelimo v 7 narečnih skupin. Razlogi narečne pestrosti slovenščine so naseljevanje ozemlja današnje Slovenije iz različnih smeri; zemljepisne značilnosti ozemlja, ki so preprečevale reden stik med prebivalci različnih območij; stik s sosednjimi jeziki ...

DelitevUredi

 
Shematični zemljevid slovenskih narečij po Franu Ramovšu
 
Karta slovenskih narečij
  Gorenjska narečna skupina
  Dolenjska narečna skupina
(3. kostelsko narečje, 4. mešana kočevska narečja, 5. severno belokranjsko narečje,
6. južno belokranjsko narečje)
  Primorska narečna skupina
(1. Šavrini, 2. Čičarija)
  Rovtarska narečna skupina

Slovenščina pozna sedem narečnih skupin (Toporišič govori o osmih narečnih skupinah – dodatno še o kočevski jezikovni skupini) in skupno več kot 30 narečij:

Viri in referenceUredi

  1. Doc. dr. Jožica Škofic, višja znanstvena sodelavka na ISJ Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani in vodja njegove Dialektološke sekcije. Glej: Oddaja TV Slovenija: Polnočni klub - Slovenska narečja

Zunanje povezaveUredi