Zgornjesavinjsko narečje

Zgornjesavinjsko narečje ([1] zgornja savinjščina[2]) je slovensko narečje znotraj štajerske narečne skupine. Govori se na področju gornje Savinjske doline in ob reki Dreti, vzhodno od Mozirja in Nazarij, na severu vse do območja solčavskega govora v Solčavi in Logarski dolini. Najpomembnejša naselja na področju zgornjesavinjskega narečja so Mozirje, Nazarje, Ljubno, Luče, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Bočna.[3]


Viri uredi

  1. Smole, Vera. 1998. "Slovenska narečja." Enciklopedija Slovenije vol. 12, pp. 1–5. Ljubljana: Mladinska knjiga, p. 2.
  2. Logar, Tine. 1996. Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave. Ljubljana: SAZU, p. 52.
  3. Toporišič, Jože. 1992. Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba, p. 375.