Savinjska dolino je dolina, ki se je oblikovala ob reki Savinji, ki teče po "sredini" doline. Njeno ozemlje si deli 14 občin.

Savinjska dolina se deli na dve pokrajinski enoti:

Zgornja Savinjska dolina se širi od Soteske (Ljubija) v Logarsko dolino, Spodnja Savinjska dolina obsega široko ravnino ob Savinji in njenih pritokih med Sotesko in Celjem, kot erozijsko-tektonska tvorba pa se nadaljuje na vzhod do Ponikve (Celjska kotlina), in dolino pod Celjem, ki je prečno zarezana v Posavsko hribovje (Dolina med Celjem in Zidanim Mostom).

Zunanje povezave uredi