Srednjesavinjsko narečje

Zahodnoštajersko narečje ali tudi Srednjesavinjsko narečje ([1] zahodna štajerščina[2]) je narečje slovenščine, ki spada v štajersko narečno skupino. Govori se v Šaleški dolini in v Celjski kotlini, v porečjih Bolske, Pake in Hudinje, vzhodno od zgornjesavinjskega narečja , zahodno od srednještajerskega narečja, južno od koroškega mežiškega narečja in južnopohorskega narečja in severno od vzhodnogorenjskega narečja. Najpomembnejša naselja na območju srednjesavinjskega narečja so Celje, Velenje, Šoštanj, Vojnik, Frankolovo, Topolšica, Trojane, Vransko, Žalec.[3]

Viri Uredi

  1. Smole, Vera. 1998. "Slovenska narečja." Enciklopedija Slovenije vol. 12, pp. 1–5. Ljubljana: Mladinska knjiga, p. 2.
  2. Logar, Tine. 1962. "Današnje stanje in naloge slovenske dialektologije." Jezik in slovstvo 8(1/2): 1–6, p. 4.
  3. Toporišič, Jože. 1992. Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba, p. 303.