Združene države Evrope

Združene države Evrope je ime, ki se navezuje na eno izmed možnosti prihodnosti Evrope oz. Evropske unije kot suvereni federaciji držav, ki bi naj bila zelo podobna Združenim državam Amerike. Podobnost bi naj bila ta, da bi obstoječe države Evrope imele v okviru države ekvivalenten status petdesetim državam ZDA. Svojo nacionalno identiteto bi naj čez čas izgubile. Zaradi tega je ta termin pogosto uporabljen pri evroskeptikih, predvsem takih, ki so nasprotniki kakršnega koli povezovanja Evrope. Kljub temu da so ZDA federacija, se termin Združenih držav Evrope mnogokrat uporablja tudi kot termin za konfederacijo držav.

Države Evropske unije imajo skupno politiko na mnogih področjih in zaradi tega mnogokrat nastopajo kot enotna država. Evropska unija ima skupno varnostno in obrambno politiko politiko, Evropsko komisijo (ki je visoko predstavništvo za skupno varnostno in zunanjo politiko) in skupno vrhovno sodišče. Nima pa skupne vlade, skupne zunanje politike, skupnega davčnega sistema in skupne Evropske vojske.

Ime Združena Evropa je prvič uporabil književnik Victor Hugo v svojem govoru na Mednarodnem mirovnem kongresu v Parizu leta 1851[navedi vir],[navedi vir] kasneje, leta 1946 pa še Winston Churchill v svojem govoru v Zürichu, Švica.[navedi vir]