Življenjski standard

mera lastništva in potrošnje blaga in storitev
(Preusmerjeno s strani Kakovost življenja)

Življenjski standard je merljiv status posameznika v odnosu do celotne družbe v obravnavani skupini.