Kánadčani so multietnični narod, ki živi na področju današnje Kanade.

Kanadčani
Regije z večjim številom pripadnikov
Kanada38.048.738
ZDA1.062.640
Jeziki
angleščina, francoščina

Narod je nastal kot posledica kulturne in politične asimilacije med pripadniki raznih narodov, ki so se na nenaseljeno območje Kanade priseljevali iz različnih dežel Evrope. Uradna jezika sta angleščina in francoščina.