Agregátno stánje je stanje snovi, določeno z značilnimi makroskopskimi značilnostmi in z urejenostjo atomov oziroma molekul. Vsa agregatna stanja so stisljiva. Štiri agregatna stanja se lahko vidi v naravi. Znano je še veliko drugih agregatnih stanj, ki se jih lahko vidi le v ekstremnih primerih. Med agregatna stanja se uvršča:

Štiri osnovna agregatna stanja snovi. V smeri urinega kazalca od levo zgoraj so: trdno, kapljevinasto, plazmatsko in plinsko, ki jih predstavljajo: ledena skulpura, kapljica vode, električni oblok iz Teslovega navitja in zrak okrog oblakov.

Med agregatnimi stanji snov prehaja s faznim prehodom.