Šestkotniško število

Šestkótniško števílo ali šesterokótniško števílo ali je v matematiki figurativno (oziroma mnogokotniško) število, ki ga lahko razmestimo v obliko pravilnega šestkotnika. Poljubno šestkotniško število za dan n lahko zapišemo v obliki n(2n − 1), kjer je n > 0. Prva šestkotniška števila so (OEIS A000384):

(0) 1, 6, 15, 28, 45, 66, 91, 120, 153, 190, 231, 276, 325, 378, 435, 496, 561, 630, 703, 780, 861, 946 ...

1:

 x

6:

  x        x 
 +  +      x  x 
 +  +      x  x 
  +        x 

15:

   x         x  
  x  x       x  x 
 + x  x +     x x  x x 
 +  x  +     x  x  x 
 +    +     x    x 
  +  +       x  x 
   +         x  

28:

    x            x  
   x  x          x  x  
  x x  x x        x x  x x 
 + x  x  x +      x x  x  x x 
 + x    x +      x x    x x 
 +  x  x  +      x  x  x  x 
 +   x   +      x   x   x 
  +    +        x    x 
   +  +          x  x  
    +            x  

45:

     x              x
    x  x            x  x  
   x x  x x          x x  x x  
  x x  x  x x        x x  x  x x 
 + x x    x x +      x x x    x x x 
 + x  x  x  x +      x x  x  x  x x 
 + x   x   x +      x x   x   x x 
 +  x    x  +      x  x    x  x 
 +   x  x   +      x   x  x   x 
  +   x   +        x   x   x 
   +    +          x    x  
    +  +            x  x  
     +              x   

66:

     x               x
    x  x             x  x
   x x  x x           x x  x x
  x x  x  x x         x x  x  x x
 x x x    x x x       x x x    x x x
+ x x  x  x  x x +     x x x  x  x  x x x
+ x x   x   x x +     x x x   x   x x x
+ x  x    x  x +     x x  x    x  x x
+ x   x  x   x +     x x   x  x   x x
+  x   x   x  +     x  x   x   x  x
+   x    x   +     x   x    x   x
 +   x  x   +       x   x  x   x
  +   x   +         x   x   x
   +    +           x    x
    +  +             x  x
     +               x

91:

      x               x
     x  x             x  x
    x x  x x           x x  x x
   x x  x  x x         x x  x  x x
  x x x    x x x       x x x    x x x
 x x x  x  x  x x x     x x x  x  x  x x x
+ x x x   x   x x x +   x x x x   x   x x x x
+ x x  x    x  x x +   x x x  x    x  x x x
+ x x   x  x   x x +   x x x   x  x   x x x
+ x  x   x   x  x +   x x  x   x   x  x x
+ x   x    x   x +   x x   x    x   x x
+  x   x  x   x  +   x  x   x  x   x  x
+   x   x   x   +   x   x   x   x   x
 +   x    x   +     x   x    x   x
  +   x  x   +       x   x  x   x
   +   x   +         x   x   x
    +    +           x    x
     +  +             x  x
      +               x


Vsako šestkotniško število je tudi trikotniško, obratno pa ne velja vedno.

Šestkotniških števil ne smemo zamenjevati s središčnimi šestkotniškimi števili, ki oblikujejo standardno paketiranje dunajskih klobas. Da se ognemo dvoumnosti, lahko uporabimo tudi izraz »oglatih šestkotniških števil«.