Seznam ptic v Sloveniji

seznam Wikimedije
(Preusmerjeno s strani Seznam ptic v Evropi in Sloveniji)

Seznam ptic v Sloveniji navaja 380 prostoživečih vrst ptic, ki so bile potrjeno opažene na ozemlju Slovenije med letoma 1800 in 2011 ter so navedene v zadnjem preglednem seznamu komisije za redkosti Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije iz leta 2012, poleg njih pa še 35 vrst, ki so bile v naravo vnešene umetno in v Sloveniji niso vzpostavile prostoživeče populacije - te niso del uradnega seznama in se ne upoštevajo pri skupnem številu vrst.[1] Število 380 predstavlja skoraj 40 % vseh vrst, ki so navedene na uradnem seznamu ptic zahodne Palearktike Združenja evropskih komisij za redkosti (AERC).[2]

Seznam je urejen po redovih ptic; vrstni red sledi sistemu, kot ga uporablja uradni seznam AERC,[2] le vrste brez prostoživečih populacij so združene na koncu vsakega reda in označene s temnejšo barvo. Navaja slovensko ime, nekatera druga bolj znana slovenska imena za to vrsto, znanstveno ime vrste, kategorijo in morebitni varstveni status. Kategorije so:

 • A: prostoživeča vrsta, ki je bila opažena vsaj enkrat od leta 1950.
 • B: prostoživeča vrsta, ki po letu 1949 ni bila več zabeležena na ozemlju Slovenije.
 • C: iz ujetništva namerno spuščena ali pobegla vrsta, ki uspeva v naravi (ima gnezdečo populacijo).
  • C1: vrsta, ki se pojavlja zgolj kot posledica človekovega vnašanja v naravo.
  • C2: vrsta, ki jo je v naravo vnesel človek, vsaj določen delež gnezdečih osebkov te vrste pa je naravnega izvora.
  • C3: vrste, ki jih je človek uspešno naselil na območje nekdanje razširjenosti.
  • C4: udomačena vrsta s populacijo v naravi.
  • C5: vrsta, ki izhaja iz naturaliziranih populacij v tujini.
 • D: vrsta z nejasnim poreklom (ni del uradnega seznama).
 • E: posamezni osebki vrste, pobegle iz ujetništva (ni del uradnega seznama).

Nekaj vrst je istočasno uvrščenih v več kategorij, saj lahko opažanja izhajajo iz različnih populacij.

V predzadnjem stolpcu je naveden varstveni status vrste. Na prvem mestu je ikona kategorije ogroženosti po kriterijih Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN; Rdeči seznam, različica 2012.2),[3] na drugem pa je označena morebitna zaščita po direktivi Evropskega sveta 2009/147/EC, t. i. ptičji direktivi (kodificirana različica z dne 30. novembra 2009).[4] Označen je za vrste, vključene v Prilogo I direktive; ta vsebuje vrste, ki veljajo za posebej ogrožene in se njihove habitate varuje, trgovina z živimi ali mrtvimi osebki pa je prepovedana. Varstveni status v Sloveniji ni posebej označen, saj so z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah zavarovane vse v Sloveniji prostoživeče vrste ptic, razen mlakarice, fazana, jerebice, domačega goloba, sive vrane, šoje in srake.[5]

Zadnji stolpec je namenjen fotografiji vrste. Operjenost ptic se lahko bistveno razlikuje glede na starost, spol ter letni čas, zato slika ne ponazarja izgleda vseh predstavnikov vrste.

PlojkokljuniUredi

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
labod grbec Cygnus olor A/C2 Status iucn LC icon.svg Labod grbec
mali labod Cygnus columbianus A Status iucn LC icon.svg Mali labod
labod pevec Cygnus cygnus A Status iucn LC icon.svg EC Labod pevec
njivska gos Anser fabalis A Status iucn LC icon.svg Njivska gos
kratkokljuna gos Anser brachyrhynchus A Status iucn LC icon.svg Kratkokljuna gos
beločela gos Anser albifrons A Status iucn LC icon.svg EC[op 1] Beločela gos
mala gos Anser erythropus A Status iucn VU icon.svg EC Mala gos
siva gos Anser anser A Status iucn LC icon.svg Siva gos
kanadska gos Branta canadensis C5 Status iucn LC icon.svg Kanadska gos
grivasta gos Branta bernicla A Status iucn LC icon.svg Grivasta gos
rdečevrata gos Branta ruficollis A Status iucn EN icon.svg EC Rdečevrata gos
nilska gos Alopochen aegyptiaca C5/E Status iucn LC icon.svg Nilska gos
rjasta kozarka Tadorna ferruginea C5 Status iucn LC icon.svg EC Rjasta kozarka
duplinska kozarka Tadorna tadorna A Status iucn LC icon.svg Duplinska kozarka
mandarinka Aix galericulata C5 Status iucn LC icon.svg Mandarinka
žvižgavka Anas penelope A Status iucn LC icon.svg Žvižgavka
konopnica Anas strepera A Status iucn LC icon.svg Konopnica
kreheljc Anas crecca A Status iucn LC icon.svg Kreheljc
ameriški kreheljc Anas carolinensis A Status iucn NE icon.svg Ameriški kreheljc
mlakarica Anas platyrhynchos A Status iucn LC icon.svg Mlakarica
dolgorepa raca Anas acuta A Status iucn LC icon.svg Dolgorepa raca
reglja Anas querquedula A Status iucn LC icon.svg Reglja
raca žličarica Anas clypeata A Status iucn LC icon.svg Raca žličarica
tatarska žvižgavka Netta rufina A Status iucn LC icon.svg Tatarska žvižgavka
sivka Aythya ferina A Status iucn LC icon.svg Sivka
kostanjevka Aythya nyroca A Status iucn NT icon.svg EC Kostanjevka
čopasta črnica Aythya fuligula A Status iucn LC icon.svg Čopasta črnica
rjavka Aythya marila A Status iucn LC icon.svg Rjavka
gaga Somateria mollissima A Status iucn LC icon.svg Gaga
zimska raca Clangula hyemalis A Status iucn VU icon.svg Zimska raca
črna raca Melanitta nigra A Status iucn LC icon.svg Črna raca
beloliska Melanitta fusca A Status iucn EN icon.svg Beloliska
zvonec Bucephala clangula A Status iucn LC icon.svg Zvonec
mali žagar Mergellus albellus A Status iucn LC icon.svg EC Mali žagar
srednji žagar Mergus serrator A Status iucn LC icon.svg Srednji žagar
veliki žagar Mergus merganser A Status iucn LC icon.svg Veliki žagar
belolična trdorepka Oxyura jamaicensis C5 Status iucn LC icon.svg Belolična trdorepka
rumeni žvižgač Dendrocygna bicolor E Status iucn LC icon.svg Rumeni žvižgač
črni labod Cygnus atratus E Status iucn LC icon.svg Črni labod
labodja gos Anser cygnoides E Status iucn VU icon.svg Labodja gos
tibetanska gos Anser indicus E Status iucn LC icon.svg Tibetanska gos
belolična gos Branta leucopsis D Status iucn LC icon.svg EC Belolična gos
formoški kreheljc Anas formosa D Status iucn LC icon.svg Formoški kreheljc
čipkasta raca Callonetta leucophrys E Status iucn LC icon.svg Čipkasta raca
gosja raca Chenonetta jubata E Status iucn LC icon.svg Gosja raca
čilska žvižgavka Anas sibilatrix E Status iucn LC icon.svg Čilska žvižgavka
hotentotski kreheljc Anas hottentota E Status iucn LC icon.svg Hotentotski kreheljc
kapucasti žagar Lophodytes cucullatus E Status iucn LC icon.svg Kapucasti žagar

KureUredi

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
gozdni jereb leščerka Bonasa bonasia A Status iucn LC icon.svg EC Gozdni jereb
belka snežni jereb Lagopus muta A Status iucn LC icon.svg EC[op 2] Belka
ruševec škarjevec, mali petelin Tetrao tetrix A Status iucn LC icon.svg EC[op 3] Ruševec
divji petelin veliki petelin Tetrao urogallus A Status iucn LC icon.svg EC Divji petelin
kotorna skalna jerebica Alectoris graeca A Status iucn NT icon.svg EC Kotorna
jerebica Perdix perdix A/C2 Status iucn LC icon.svg EC[op 4] Jerebica
prepelica Coturnix coturnix A Status iucn LC icon.svg Prepelica
fazan Phasianus colchicus C1 Status iucn LC icon.svg Fazan
virginijski kolin Colinus virginianus E Status iucn NT icon.svg Virginijski kolin
španska kotorna Alectoris rufa E Status iucn LC icon.svg Španska kotorna

SlapnikiUredi

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
rdečegrli slapnik Gavia stellata A Status iucn LC icon.svg EC Rdečegrli slapnik
polarni slapnik Gavia arctica A Status iucn LC icon.svg EC Polarni slapnik
ledni slapnik Gavia immer A Status iucn LC icon.svg EC Ledni slapnik
rumenokljuni slapnik Gavia adamsii A Status iucn NT icon.svg Rumenokljuni slapnik

PonirkiUredi

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
mali ponirek Tachybaptus ruficollis A Status iucn LC icon.svg Mali ponirek
čopasti ponirek Podiceps cristatus A Status iucn LC icon.svg Čopasti ponirek
rjavovrati ponirek Podiceps grisegena A Status iucn LC icon.svg Rjavovrati ponirek
zlatouhi ponirek Podiceps auritus A Status iucn LC icon.svg EC Zlatouhi ponirek
črnovrati ponirek Podiceps nigricollis A Status iucn LC icon.svg Črnovrati ponirek

CevonosciUredi

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
ledni viharnik Fulmarus glacialis B Status iucn LC icon.svg Ledni viharnik
sredozemski viharnik Puffinus yelkouan A Status iucn VU icon.svg EC Sredozemski viharnik

VeslonožciUredi

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
strmoglavec Morus bassanus A Status iucn LC icon.svg Strmoglavec
kormoran veliki kormoran Phalacrocorax carbo A Status iucn LC icon.svg Kormoran
vranjek Phalacrocorax aristotelis A Status iucn LC icon.svg EC[op 5] Vranjek
pritlikavi kormoran Phalacrocorax pygmeus A Status iucn LC icon.svg EC Pritlikavi kormoran
rožnati pelikan Pelecanus onocrotalus A Status iucn LC icon.svg EC Rožnati pelikan
kodrasti pelikan Pelecanus crispus A Status iucn VU icon.svg EC Kodrasti pelikan

MočvirnikiUredi

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
bobnarica Botaurus stellaris A Status iucn LC icon.svg EC Bobnarica
čapljica mala bobnarica Ixobrychus minutus A Status iucn LC icon.svg EC Čapljica
kvakač Nycticorax nycticorax A Status iucn LC icon.svg EC Kvakač
čopasta čaplja Ardeola ralloides A Status iucn LC icon.svg EC Čopasta čaplja
kravja čaplja Bubulcus ibis A Status iucn LC icon.svg Kravja čaplja
mala bela čaplja Egretta garzetta A Status iucn LC icon.svg EC Mala bela čaplja
velika bela čaplja Egretta alba A Status iucn LC icon.svg EC Velika bela čaplja
siva čaplja Ardea cinerea A Status iucn LC icon.svg Siva čaplja
rjava čaplja Ardea purpurea A Status iucn LC icon.svg EC Rjava čaplja
črna štorklja Ciconia nigra A Status iucn LC icon.svg EC Črna štorklja
bela štorklja štrk Ciconia ciconia A Status iucn LC icon.svg EC Bela štorklja
plevica Plegadis falcinellus A Status iucn LC icon.svg EC Plevica
žličarka Platalea leucorodia A Status iucn LC icon.svg EC Žličarka
klavžar Geronticus eremita E Status iucn CR icon.svg Klavžar

PlamenciUredi

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
plamenec Phoenicopterus ruber A Status iucn LC icon.svg EC Plamenec

UjedeUredi

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
sršenar Pernis apivorus A Status iucn LC icon.svg EC Sršenar
črni škarnik črni škarnjak Milvus migrans A Status iucn LC icon.svg EC Črni škarnik
rjavi škarnik rjavi škarnjak Milvus milvus A Status iucn NT icon.svg EC Rjavi škarnik
belorepec postojna Haliaeetus albicilla A Status iucn LC icon.svg EC Belorepec
brkati ser bradati jasreb Gypaetus barbatus C5 Status iucn LC icon.svg EC Brkati ser
egiptovski jastreb mrhar Neophron percnopterus B Status iucn EN icon.svg EC Egiptovski jastreb
beloglavi jastreb plešec Gyps fulvus A Status iucn LC icon.svg EC Beloglavi jastreb
rjavi jastreb Aegypius monachus C5 Status iucn NT icon.svg EC Rjavi jastreb
kačar kačji orel Circaetus gallicus A Status iucn LC icon.svg EC Kačar
rjavi lunj račar Circus aeruginosus A Status iucn LC icon.svg EC Rjavi lunj
pepelasti lunj pepelasti splinec Circus cyaneus A Status iucn LC icon.svg EC Pepelasti lunj
stepski lunj dolgorepec Circus macrourus A Status iucn NT icon.svg EC Stepski lunj
močvirski lunj beloritec Circus pygargus A Status iucn LC icon.svg EC Močvirski lunj
kragulj navadni kragulj Accipiter gentilis A Status iucn LC icon.svg EC[op 6] Kragulj
skobec navadni skobec Accipiter nisus A Status iucn LC icon.svg EC[op 7] Skobec
kanja navadna kanja Buteo buteo A Status iucn LC icon.svg Kanja
rjasta kanja Buteo rufinus A Status iucn LC icon.svg EC Rjasta kanja
koconoga kanja Buteo lagopus A Status iucn LC icon.svg Koconoga kanja
mali klinkač Aquila pomarina A Status iucn LC icon.svg Mali klinkač
veliki klinkač Aquila clanga A Status iucn VU icon.svg Veliki klinkač
kraljevi orel Aquila heliaca A Status iucn VU icon.svg Kraljevi orel
planinski orel Aquila chrysaetos A Status iucn LC icon.svg EC Planinski orel
mali orel Aquila pennata A Status iucn LC icon.svg EC Mali orel
kragulji orel Aquila fasciata A Status iucn LC icon.svg EC Kragulji orel
ribji orel Pandion haliaetus A Status iucn LC icon.svg EC Ribji orel
južna postovka Falco naumanni A Status iucn LC icon.svg EC Južna postovka
postovka navadna postovka Falco tinnunculus A Status iucn LC icon.svg Postovka
rdečenoga postovka Falco vespertinus A Status iucn NT icon.svg EC Rdečenoga postovka
mali sokol sokolič Falco columbarius A Status iucn LC icon.svg EC Mali sokol
škrjančar ostriž Falco subbuteo A Status iucn LC icon.svg Škrjančar
sredozemski sokol Falco eleonorae A Status iucn LC icon.svg EC Sredozemski sokol
južni sokol Falco biarmicus A Status iucn LC icon.svg EC Južni sokol
sokol plenilec sokol morilec Falco cherrug A Status iucn EN icon.svg EC Sokol plenilec
sokol selec Falco peregrinus A Status iucn LC icon.svg EC Sokol selec
arktični sokol Falco rusticolus E Status iucn LC icon.svg EC Arktični sokol

ŽerjavovciUredi

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
mokož Rallus aquaticus A Status iucn LC icon.svg Mokož
grahasta tukalica mokožka Porzana porzana A Status iucn LC icon.svg EC Grahasta tukalica
mala tukalica Porzana parva A Status iucn LC icon.svg EC Mala tukalica
kosec Crex crex A Status iucn LC icon.svg EC Kosec
zelenonoga tukalica Gallinula chloropus A Status iucn LC icon.svg Zelenonoga tukalica
liska črna liska Fulica atra A Status iucn LC icon.svg Liska
navadni žerjav Grus grus A Status iucn LC icon.svg Žerjav
mala droplja Tetrax tetrax A Status iucn NT icon.svg EC Mala droplja
ovratničarska droplja droplja ovratničarka Chlamydotis undulata A Status iucn VU icon.svg EC Ovratničarska droplja
velika droplja Otis tarda A Status iucn VU icon.svg EC Velika droplja

PobrežnikiUredi

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
školjkarica Haematopus ostralegus A Status iucn LC icon.svg Školjkarica
polojnik Himantopus himantopus A Status iucn LC icon.svg EC Polojnik
sabljarka Recurvirostra avosetta A Status iucn LC icon.svg EC Sabljarka
prlivka Burhinus oedicnemus A Status iucn LC icon.svg EC Prlivka
puščavski tekalec Cursorius cursor A Status iucn LC icon.svg EC Puščavski tekalec
rjava komatna tekica Glareola pratincola A Status iucn LC icon.svg EC Rjava komatna tekica
mali deževnik Charadrius dubius A Status iucn LC icon.svg Mali deževnik
komatni deževnik Charadrius hiaticula A Status iucn LC icon.svg Komatni deževnik
beločeli deževnik Charadrius alexandrinus A Status iucn LC icon.svg EC Beločeli deževnik
dular Charadrius morinellus A Status iucn LC icon.svg EC Dular
sibirska prosenka Pluvialis fulva A Status iucn LC icon.svg Sibirska prosenka
zlata prosenka Pluvialis apricaria A Status iucn LC icon.svg EC Zlata prosenka
črna prosenka Pluvialis squatarola A Status iucn LC icon.svg Črna prosenka
sivoglava priba komatna priba Vanellus cinereus A Status iucn LC icon.svg Komatna priba
stepska priba Vanellus gregarius A Status iucn CR icon.svg Stepska priba
priba Vanellus vanellus A Status iucn LC icon.svg Priba
veliki prodnik Calidris canutus A Status iucn LC icon.svg Veliki prodnik
peščenec Calidris alba A Status iucn LC icon.svg Peščenec
mali prodnik Calidris minuta A Status iucn LC icon.svg Mali prodnik
Temminckov prodnik Calidris temminckii A Status iucn LC icon.svg Temminckov prodnik
prekomorski prodnik Calidris melanotos A Status iucn LC icon.svg Prekomorski prodnik
srpokljuni prodnik Calidris ferruginea A Status iucn LC icon.svg Srpokljuni prodnik
spremenljivi prodnik Calidris alpina A Status iucn LC icon.svg EC[op 8] Spremenljivi prodnik
ploskokljunec Limicola falcinellus A Status iucn LC icon.svg Ploskokljunec
togotnik Philomachus pugnax A Status iucn LC icon.svg EC Togotnik
dolgokljuni greznik Limnodromus scolopaceus A Status iucn LC icon.svg Dolgokljuni greznik
puklež Lymnocryptes minimus A Status iucn LC icon.svg Puklež
kozica Gallinago gallinago A Status iucn LC icon.svg Kozica
čoketa Gallinago media A Status iucn NT icon.svg EC Čoketa
sloka veliki kljunač Scolopax rusticola A Status iucn LC icon.svg Sloka
črnorepi kljunač Limosa limosa A Status iucn NT icon.svg Črnorepi kljunač
progastorepi kljunač Limosa lapponica A Status iucn LC icon.svg EC Progastorepi kljunač
mali škurh Numenius phaeopus A Status iucn LC icon.svg Mali škurh
veliki škurh Numenius arquata A Status iucn NT icon.svg Veliki škurh
sabljasti martinec Xenus cinereus A Status iucn LC icon.svg EC Sabljasti martinec
mali martinec Actitis hypoleucos A Status iucn LC icon.svg Mali martinec
pikasti martinec Tringa ochropus A Status iucn LC icon.svg Pikasti martinec
črni martinec Tringa erythropus A Status iucn LC icon.svg Črni martinec
zelenonogi martinec Tringa nebularia A Status iucn LC icon.svg Zelenonogi martinec
mali rumenonogi martinec Tringa flavipes A Status iucn LC icon.svg Mali rumenonogi martinec
jezerski martinec Tringa stagnatilis A Status iucn LC icon.svg Jezerski martinec
močvirski martinec Tringa glareola A Status iucn LC icon.svg EC Močvirski martinec
rdečenogi martinec Tringa totanus A Status iucn LC icon.svg Rdečenogi martinec
kamenjar Arenaria interpres A Status iucn LC icon.svg Kamenjar
ozkokljuni liskonožec Phalaropus lobatus A Status iucn LC icon.svg EC Ozkokljuni liskonožec
ploskokljuni liskonožec Phalaropus fulicarius A Status iucn LC icon.svg Ploskokljuni liskonožec
lopatasta govnačka Stercorarius pomarinus A Status iucn LC icon.svg Lopatasta govnačka
bodičasta govnačka Stercorarius parasiticus A Status iucn LC icon.svg Bodičasta govnačka
dolgorepa govnačka Stercorarius longicaudus A Status iucn LC icon.svg Dolgorepa govnačka
velika govnačka Stercorarius skua A Status iucn LC icon.svg Velika govnačka
ribji galeb Larus ichthyaetus A Status iucn LC icon.svg Ribji galeb
črnoglavi galeb Larus melanocephalus A Status iucn LC icon.svg EC Črnoglavi galeb
rečni galeb Larus ridibundus A Status iucn LC icon.svg Rečni galeb
zalivski galeb Larus genei A Status iucn LC icon.svg EC Zalivski galeb
sivi galeb Larus canus A Status iucn LC icon.svg Sivi galeb
rjavi galeb Larus fuscus A Status iucn LC icon.svg Rjavi galeb
srebrni galeb Larus argentatus A Status iucn LC icon.svg Srebrni galeb
črnomorski galeb Larus cachinnans A Status iucn LC icon.svg Črnomorski galeb
rumenonogi galeb Larus michahellis A Status iucn LC icon.svg Rumenonogi galeb
ledni galeb Larus hyperboreus B Status iucn LC icon.svg Ledni galeb
veliki galeb Larus marinus A Status iucn LC icon.svg Veliki galeb
triprsti galeb Rissa tridactyla A Status iucn LC icon.svg Triprsti galeb
mali galeb Hydrocoloeus minutus A Status iucn LC icon.svg EC Mali galeb
črnonoga čigra Gelochelidon nilotica A Status iucn LC icon.svg EC Črnonoga čigra
kaspijska čigra Hydroprogne caspia A Status iucn LC icon.svg Kaspijska čigra
bengalska čigra Sterna bengalensis A Status iucn LC icon.svg Bengalska čigra
kričava čigra Sterna sandvicensis A Status iucn LC icon.svg EC Kričava čigra
navadna čigra Sterna hirundo A Status iucn LC icon.svg EC Navadna čigra
mala čigra Sternula albifrons A Status iucn LC icon.svg EC Mala čigra
belolična čigra Chlidonias hybrida A Status iucn LC icon.svg EC Belolična čigra
črna čigra Chlidonias niger A Status iucn LC icon.svg EC Črna čigra
beloperuta čigra Chlidonias leucopterus A Status iucn LC icon.svg Beloperuta čigra
črna njorka Cepphus grylle A Status iucn LC icon.svg Črna njorka
mormon Fratercula arctica A Status iucn LC icon.svg Mormon

GolobiUredi

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
kirgiška sadža Syrrhaptes paradoxus B Status iucn LC icon.svg Kirgiška sadža
skalni golob Columba livia A/C4 Status iucn LC icon.svg Skalni golob
duplar Columba oenas A Status iucn LC icon.svg Duplar
grivar Columba palumbus A Status iucn LC icon.svg EC[op 9] Grivar
turška grlica Streptopelia decaocto A Status iucn LC icon.svg Turška grlica
divja grlica Streptopelia turtur A Status iucn LC icon.svg Divja grlica
oazna grlica Streptopelia senegalensis E Status iucn LC icon.svg Oazna grlica

PapigeUredi

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
aleksander Psittacula krameri E Status iucn LC icon.svg Aleksander
skobčevka Melopsittacus undulatus E Status iucn LC icon.svg Skobčevka
nimfa Nymphicus hollandicus E Status iucn LC icon.svg Nimfa

KukaviceUredi

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
čopasta kukavica Clamator glandarius A Status iucn LC icon.svg Čopasta kukavica
kukavica Cuculus canorus A Status iucn LC icon.svg Kukavica

SoveUredi

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
pegasta sova Tyto alba A Status iucn LC icon.svg Pegasta sova
veliki skovik Otus scops A Status iucn LC icon.svg Veliki skovik
velika uharica Bubo bubo A Status iucn LC icon.svg EC Velika uharica
snežna sova Bubo scandiacus B Status iucn LC icon.svg EC Snežna sova
mali skovik Glaucidium passerinum A Status iucn LC icon.svg EC Mali skovik
čuk Athene noctua A Status iucn LC icon.svg Čuk
lesna sova Strix aluco A Status iucn LC icon.svg Lesna sova
kozača Strix uralensis A Status iucn LC icon.svg EC Kozača
mala uharica Asio otus A Status iucn LC icon.svg Mala uharica
močvirska uharica Asio flammeus A Status iucn LC icon.svg EC Močvirska uharica
koconogi čuk Aegolius funereus A Status iucn LC icon.svg EC Koconogi čuk
bradata sova Strix nebulosa D Status iucn LC icon.svg Bradata sova

LežetrudnikiUredi

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
podhujka legen, ležetrudnik,
kozodoj, kozomolz
Caprimulgus europaeus A Status iucn LC icon.svg EC Podhujka

HudournikiUredi

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
hudournik črni hudournik Apus apus A Status iucn LC icon.svg Hudournik
bledi hudournik Apus pallidus A Status iucn LC icon.svg Bledi hudournik
planinski hudournik Apus melba A Status iucn LC icon.svg Planinski hudournik

VpijatiUredi

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
vodomec Alcedo atthis A Status iucn LC icon.svg EC Vodomec
čebelar legat Merops apiaster A Status iucn LC icon.svg Čebelar
zlatovranka Coracias garrulus A Status iucn NT icon.svg EC Zlatovranka
smrdokavra vdab, vodeb Upupa epops A Status iucn LC icon.svg Smrdokavra

PlezalciUredi

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
vijeglavka Jynx torquilla A Status iucn LC icon.svg Vijeglavka
pivka siva žolna Picus canus A Status iucn LC icon.svg EC Pivka
zelena žolna Picus viridis A Status iucn LC icon.svg Zelena žolna
črna žolna Dryocopus martius A Status iucn LC icon.svg EC Črna žolna
veliki detel Dendrocopos major A Status iucn LC icon.svg EC[op 10] Veliki detel
sirijski detel Dendrocopos syriacus A Status iucn LC icon.svg EC Sirski detel
srednji detel Dendrocopos medius A Status iucn LC icon.svg EC Srednji detel
belohrbti detel Dendrocopos leucotos A Status iucn LC icon.svg EC Belohrbti detel
mali detel Dendrocopos minor A Status iucn LC icon.svg Mali detel
triprsti detel Picoides tridactylus A Status iucn LC icon.svg EC Triprsti detel

PevciUredi

slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
laški škrjanec Melanocorypha calandra A Status iucn LC icon.svg EC Laški škrjanec
kratkoprsti škrjanček Calandrella brachydactyla A Status iucn LC icon.svg EC Kratkopsti škrjanček
čopasti škrjanec Galerida cristata A Status iucn LC icon.svg Čopasti škrjanec
hribski škrjanec Lullula arborea A Status iucn LC icon.svg EC Hribski škrjanec
poljski škrjanec Alauda arvensis A Status iucn LC icon.svg Poljski škrjanec
uhati škrjanec Eremophila alpestris A Status iucn LC icon.svg Uhati škrjanec
breguljka Riparia riparia A Status iucn LC icon.svg Breguljka
skalna lastovka Ptyonoprogne rupestris A Status iucn LC icon.svg Skalna lastovka
kmečka lastovka Hirundo rustica A Status iucn LC icon.svg Kmečka lastovka
mestna lastovka Delichon urbicum A Status iucn LC icon.svg Mestna lastovka
rdeča lastovka Cecropis daurica A Status iucn LC icon.svg Rdeča lastovka
ostrožna cipa Anthus richardi A Status iucn LC icon.svg Ostrožna cipa
rjava cipa Anthus campestris A Status iucn LC icon.svg EC Rjava cipa
drevesna cipa Anthus trivialis A Status iucn LC icon.svg Drevesna cipa
travniška cipa Anthus pratensis A Status iucn LC icon.svg Travniška cipa
rdečegrla cipa Anthus cervinus A Status iucn LC icon.svg Rdečegrla cipa
vriskarica Anthus spinoletta A Status iucn LC icon.svg Vriskarica
rumena pastirica Motacilla flava A Status iucn LC icon.svg Rumena pastirica
citronasta pastirica Motacilla citreola A Status iucn LC icon.svg Citronasta pastirica
siva pastirica Motacilla cinerea A Status iucn LC icon.svg Siva pastirica
bela pastirica Motacilla alba A Status iucn LC icon.svg Bela pastirica
pegam Bombycilla garrulus A Status iucn LC icon.svg Pegam
povodni kos Cinclus cinclus A Status iucn LC icon.svg Povodni kos
stržek Troglodytes troglodytes A Status iucn LC icon.svg EC[op 11] Stržek
siva pevka Prunella modularis A Status iucn LC icon.svg Siva pevka
planinska pevka Prunella collaris A Status iucn LC icon.svg Planinska pevka
taščica Erithacus rubecula A Status iucn LC icon.svg Taščica
veliki slavec Luscinia luscinia A Status iucn LC icon.svg Veliki slavec
slavec Luscinia megarhynchos A Status iucn LC icon.svg Slavec
modra taščica modri slavec Luscinia svecica A Status iucn LC icon.svg EC Modra taščica
plavščica Tarsiger cyanurus A Status iucn LC icon.svg Plavščica
šmarnica Phoenicurus ochruros A Status iucn LC icon.svg Šmarnica
pogorelček Phoenicurus phoenicurus A Status iucn LC icon.svg Pogorelček
repaljščica Saxicola rubetra A Status iucn LC icon.svg Repaljščica
prosnik Saxicola torquatus A Status iucn LC icon.svg Prosnik
kupčar Oenanthe oenanthe A Status iucn LC icon.svg Kupčar
sredozemski kupčar španski kupčar Oenanthe hispanica A Status iucn LC icon.svg Sredozemski kupčar
slegur skalna taščica Monticola saxatilis A Status iucn LC icon.svg Slegur
puščavec Monticola solitarius A Status iucn LC icon.svg Puščavec
grahasti droznik Zoothera dauma A Status iucn LC icon.svg Grahasti droznik
komatar Turdus torquatus A Status iucn LC icon.svg Komatar
kos Turdus merula A Status iucn LC icon.svg Kos
brinovka Turdus pilaris A Status iucn LC icon.svg Brinovka
cikovt Turdus philomelos A Status iucn LC icon.svg Cikovt
vinski drozg Turdus iliacus A Status iucn LC icon.svg Vinski drozg
carar Turdus viscivorus A Status iucn LC icon.svg Carar
svilnica Cettia cetti A Status iucn LC icon.svg Svilnica
brškinka Cisticola juncidis A Status iucn LC icon.svg Brškinka
kobiličar Locustella naevia A Status iucn LC icon.svg Kobiličar
rečni cvrčalec Locustella fluviatilis A Status iucn LC icon.svg Rečni cvrčalec
trstni cvrčalec Locustella luscinioides A Status iucn LC icon.svg Trstni cvrčalec
mali vrtnik Iduna caligata A Status iucn LC icon.svg Mali vrnik
bledi vrtnik sivi vrtnik Iduna pallida A Status iucn LC icon.svg Bledi vrtnik
tamariskovka Acrocephalus melanopogon A Status iucn LC icon.svg EC Tamariskovka
povodna trstnica Acrocephalus paludicola A Status iucn VU icon.svg EC Povodna trstnica
bičja trstnica Acrocephalus schoenobaenus A Status iucn LC icon.svg Bičja trstnica
plevelna trstnica Acrocephalus agricola A Status iucn LC icon.svg Plevelna trstnica
robidna trstnica Acrocephalus dumetorum A Status iucn LC icon.svg Robidna trstnica
močvirska trstnica Acrocephalus palustris A Status iucn LC icon.svg Močvirska trstnica
srpična trstnica Acrocephalus scirpaceus A Status iucn LC icon.svg Srpična trstnica
rakar Acrocephalus arundinaceus A Status iucn LC icon.svg Rakar
rumeni vrtnik Hippolais icterina A Status iucn LC icon.svg Rumeni vrtnik
kratkoperuti vrtnik Hippolais polyglotta A Status iucn LC icon.svg Kratkoperuti vrtnik
taščična penica Sylvia cantillans A Status iucn LC icon.svg Taščična penica
žametna penica Sylvia melanocephala A Status iucn LC icon.svg Žametna penica
svetlooka penica Sylvia hortensis A Status iucn LC icon.svg Svetlooka penica
pisana penica Sylvia nisoria A Status iucn LC icon.svg EC Pisana penica
mlinarček Sylvia curruca A Status iucn LC icon.svg Mlinarček
rjava penica Sylvia communis A Status iucn LC icon.svg Rjava penica
vrtna penica Sylvia borin A Status iucn LC icon.svg Vrtna penica
črnoglavka Sylvia atricapilla A Status iucn LC icon.svg Črnoglavka
kraljičica Phylloscopus proregulus A Status iucn LC icon.svg Kraljičica
mušja listnica Phylloscopus inornatus A Status iucn LC icon.svg Mušja listnica
rjava listnica Phylloscopus fuscatus A Status iucn LC icon.svg Rjava listnica
hribska listnica Phylloscopus bonelli A Status iucn LC icon.svg Hribska listnica
grmovščica Phylloscopus sibilatrix A Status iucn LC icon.svg Grmovščica
vrbji kovaček vrbja listnica Phylloscopus collybita A Status iucn LC icon.svg Vrbji kovaček
severni kovaček Phylloscopus trochilus A Status iucn LC icon.svg Severni kovaček
rumenoglavi kraljiček Regulus regulus A Status iucn LC icon.svg Rumenoglavi kraljiček
rdečeglavi kraljiček Regulus ignicapillus A Status iucn LC icon.svg Rdečeglavi kraljiček
sivi muhar Muscicapa striata A Status iucn LC icon.svg Sivi muhar
mali muhar Ficedula parva A Status iucn LC icon.svg EC Mali muhar
belovrati muhar Ficedula albicollis A Status iucn LC icon.svg EC Belovrati muhar
črnoglavi muhar Ficedula hypoleuca A Status iucn LC icon.svg Črnoglavi muhar
brkata sinica Panurus biarmicus A Status iucn LC icon.svg Brkata sinica
dolgorepka Aegithalos caudatus A Status iucn LC icon.svg Dolgorepka
močvirska sinica Parus palustris A Status iucn LC icon.svg Močvirska sinica
žalobna sinica Parus lugubris A Status iucn LC icon.svg Žalobna sinica
gorska sinica Parus montanus A Status iucn LC icon.svg Gorska sinica
čopasta sinica Parus cristatus A Status iucn LC icon.svg Čopasta sinica
menišček Periparus (Parus) ater A Status iucn LC icon.svg EC[op 12] Menišček
plavček modra sinica Cyanistes (Parus) caeruleus A Status iucn LC icon.svg Plavček
velika sinica Parus major A Status iucn LC icon.svg Velika sinica
brglez Sitta europaea A Status iucn LC icon.svg Brglez
skalni plezalček Tichodroma muraria A Status iucn LC icon.svg Skalni plezalček
dolgoprsti plezalček Certhia familiaris A Status iucn LC icon.svg Dolgoprsti plezalček
kratkoprsti plezalček Certhia brachydactyla A Status iucn LC icon.svg EC[op 13] Kratkoprsti plezalček
plašica Remiz pendulinus A Status iucn LC icon.svg Plašica
kobilar Oriolus oriolus A Status iucn LC icon.svg Kobilar
rjavi srakoper Lanius collurio A Status iucn LC icon.svg EC Rjavi srakoper
črnočeli srakoper Lanius minor A Status iucn LC icon.svg EC Črnočeli srakoper
veliki srakoper Lanius excubitor A Status iucn LC icon.svg Veliki srakoper
rjavoglavi srakoper Lanius senator A Status iucn LC icon.svg Rjavoglavi srakoper
šoja Garrulus glandarius A Status iucn LC icon.svg Šoja
sraka Pica pica A Status iucn LC icon.svg Sraka
krekovt Nucifraga caryocatactes A Status iucn LC icon.svg Krekovt
planinska kavka Pyrrhocorax graculus A Status iucn LC icon.svg Planinska kavka
planinska vrana Pyrrhocorax pyrrhocorax A Status iucn LC icon.svg EC Planinska vrana
kavka Corvus monedula A Status iucn LC icon.svg Kavka
poljska vrana Corvus frugilegus A Status iucn LC icon.svg Poljska vrana
siva vrana Corvus cornix A Status iucn NE icon.svg Siva vrana
črna vrana Corvus corone A Status iucn LC icon.svg Črna vrana
krokar Corvus corax A Status iucn LC icon.svg Krokar
škorec Sturnus vulgaris A Status iucn LC icon.svg Škorec
rožnati škorec Pastor roseus A Status iucn LC icon.svg Rožnati škorec
domači vrabec Passer domesticus A Status iucn LC icon.svg Domači vrabec
travniški vrabec Passer hispaniolensis A Status iucn LC icon.svg Travniški vrabec
poljski vrabec Passer montanus A Status iucn LC icon.svg Poljski vrabec
skalni vrabec Petronia petronia A Status iucn LC icon.svg Skalni vrabec
planinski vrabec snežni vrabec Montifringilla nivalis A Status iucn LC icon.svg Planinski vrabec
ščinkavec Fringilla coelebs A Status iucn LC icon.svg EC[op 14] Ščinkavec
pinoža Fringilla montifringilla A Status iucn LC icon.svg Pinoža
grilček Serinus serinus A Status iucn LC icon.svg Grilček
konopeljščica Carduelis citrinella A Status iucn LC icon.svg Konopeljščica
zelenec Carduelis chloris A Status iucn LC icon.svg Zelenec
lišček Carduelis carduelis A Status iucn LC icon.svg Lišček
čižek Carduelis spinus A Status iucn LC icon.svg Čižek
repnik Carduelis cannabina A Status iucn LC icon.svg Repnik
severni repnik Carduelis flavirostris A Status iucn LC icon.svg Severni repnik
brezovček Carduelis cabaret A Status iucn LC icon.svg Brezovček
severni brezovček Carduelis flammea A Status iucn LC icon.svg Severni brezovček
beloperuti krivokljun Loxia leucoptera A Status iucn LC icon.svg Beloperuti krivokljun
krivokljun mali krivokljun Loxia curvirostra A Status iucn LC icon.svg Krivokljun
veliki krivokljun Loxia pytyopsittacus B Status iucn LC icon.svg Veliki krivokljun
škrlatec Carpodacus erythrinus A Status iucn LC icon.svg Škrlatec
smrekov kalin Pinicola enucleator B Status iucn LC icon.svg Smrekov kalin
kalin Pyrrhula pyrrhula A Status iucn LC icon.svg Kalin
dlesk Coccothraustes coccothraustes A Status iucn LC icon.svg Dlesk
ostroglež Calcarius lapponicus A Status iucn LC icon.svg Ostroglež
snežni strnad Plectrophenax nivalis A Status iucn LC icon.svg Snežni strnad
beloglavi strnad Emberiza leucocephalos A Status iucn LC icon.svg Beloglavi strnad
rumeni strnad Emberiza citrinella A Status iucn LC icon.svg Rumeni strnad
plotni strnad Emberiza cirlus A Status iucn LC icon.svg Plotni strnad
skalni strnad Emberiza cia A Status iucn LC icon.svg Skalni strnad
vrtni strnad Emberiza hortulana A Status iucn LC icon.svg EC Vrtni strnad
gozdni strnad Emberiza rustica A Status iucn LC icon.svg Gozdni strnad
mali strnad Emberiza pusilla A Status iucn LC icon.svg Mali strnad
trstni strnad Emberiza schoeniclus A Status iucn LC icon.svg Trstni strnad
črnoglavi strnad Emberiza melanocephala A Status iucn LC icon.svg Črnoglavi strnad
veliki strnad Emberiza calandra A Status iucn LC icon.svg Veliki strnad
kitajski slavček Leiothrix lutea E Status iucn LC icon.svg Kitajski slavček
žalostna majna Acridotheres tristis E Status iucn LC icon.svg Žalostna majna
zlati vrabec Passer luteus E Status iucn LC icon.svg Zlati vrabec
rečna astrilda Estrilda astrild E Status iucn LC icon.svg Rečna astrilda
rdeči bengalček Amandava amandava E Status iucn LC icon.svg Rdeči bengalček
muškatni galebček Lonchura punctulata E Status iucn LC icon.svg Muškatni galebček
kostanjevi strnad Emberiza rutila D Status iucn LC icon.svg Kostanjevi strnad
rjavoglavi strnad Emberiza bruniceps D Status iucn LC icon.svg Rjavoglavi strnad
rdečeprsi kardinal Pheucticus ludovicianus E Status iucn LC icon.svg Rdečeprsi kardinal

OpombeUredi

 1. Samo podvrsta Anser albifrons flavirostris
 2. Samo podvrsti Lagopus muta pyrenaicus in L. m. helveticus
 3. Samo podvrsta Tetrao tetrix tetrix
 4. Samo podvrsti Perdix perdix italica in P. p. hispaniensis
 5. Samo podvrsta Phalacrocorax aristotelis desmarestii
 6. Samo podvrsta Accipiter gentilis arrigonii
 7. Samo podvrsta Accipiter nisus granti
 8. Samo podvrsta Calidris alpina schinzii
 9. Samo podvrsta Columba palumbus azorica
 10. Samo podvrsta Dendrocopos major canariensis
 11. Samo podvrsta Troglodytes troglodytes fridariensis
 12. Samo podvrsta Parus ater cypriotes
 13. Samo podvrsta Certhia brachydactyla dorotheae
 14. Samo podvrsta Fringilla coelebs ombriosa

SkliciUredi

 1. Hanžel, Jurij; Šere, Dare (2012). "Seznam ugotovljenih ptic Slovenije s pregledom redkih vrst". Acrocephalus. Vol. 32 no. 150/151. str. 143–203.
 2. 2,0 2,1 Crochet, P.-A.; Joynt, G. (december 2011). AERC list of Western Palearctic birds. Association of European Records and Rarities Committees. http://www.aerc.eu/DOCS/AERC%20WPlist%20species%20December%202011.pdf. 
 3. "The IUCN Red List of Threatened Species 2012.2". Svetovna zveza za varstvo narave. Pridobljeno dne 4.12.2012.
 4. "DIREKTIVA 2009/147/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (kodificirana različica)". Uradni list Evropske unije 20: 7–25. 26.10.2010. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:SL:PDF. 
 5. "Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah,". Register predpisov Slovenije. 20.11.2006. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 2008-05-12. Pridobljeno dne 2012-12-08.

Zunanje povezaveUredi