Potencialno ogrožena vrsta

Potencialno ogrožena vrsta (angleško Near Threatened, okrajšava NT) je kategorija Rdečega seznama Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN), v katero sodijo živeče vrste ali nižji taksoni, za katere obstaja verjetnost, da bodo postali ogroženi v bližnji prihodnosti. IUCN zato priporoča pogosto ocenjevanje stanja vrste, da se lahko ob morebitnem poslabšanju situacije hitro uvedejo ustrezni ukrepi za zaščito.

Ohranitveno stanje
Bufo periglenes, Zlata krastača, zadnjič opažena 15. maja5, 1989
Izumrle
Ogrožene
Manjše tveganje

Druge kategorije

Povezane teme

Okrajšave Rdečega seznama IUCN kategorij (verzija 3.1, 2001)

Odločitev za uvrstitev med potencialno ogrožene vrste se običajno opira na kriterije za ranljive vrste, ki so v danem primeru verjetni ali skoraj izpolnjeni, npr. zmanjšanje populacije ali območja razširjenosti. Od spremembe sistema kategorij leta 2001 so med potencialno ogrožene vključene tudi vrste, katerih stanje je odvisno od aktivnega varovanja. Pred tem so bile uvrščene v samostojno kategorijo »varstveno odvisne vrste«.

Med potencialno ogroženimi je po najnovejšem Rdečem seznamu (2007) 3703 vrst, od tega 2423 živalskih in 1050 rastlinskih, poleg tega pa sodita zraven še 402 varstveno odvisni vrsti, katerih stanje ni bilo ponovno ocenjeno že vsaj od leta 2000.

Primeri

uredi