Palearktika

največje od osmih biogeografskih območij na Zemlji

Palearktika je največja od šestih glavnih favnističnih regij zemeljskega kopnega po zoogeografski delitvi, ki jo je vpeljal angleški naravoslovec Alfred Russel Wallace. Zavzema območja Starega sveta severno od rakovega povratnika, kar vključuje Afriko severno od Sahare, Evropo, Severno in Srednjo Azijo ter sever Kitajske. Meji na Etiopsko regijo, od katere jo ločijo puščave, in Orientalsko regijo na jugovzhodu, od katere jo loči Himalaja. Vzhodno preko Beringovega preliva je Nearktika, ki zavzema Severno Ameriko.

Razmejitev Palearktike na zemljevidu sveta

Podnebje večine regije je zmerno, s toplejšimi območji na jugovzhodu in jugozahodu, kjer je tudi vrstna pestrost največja. Največji delež regije zavzema tajga, ki poteka od vzhoda proti zahodu v pasu okrog 60º severne zemljepisne širine. Severno je tundra, južno pa so mongolske stepe na vzhodu in evropski listopadni gozdovi na zahodu. Okrog Sredozemskega morja je območje s sredozemskim podnebjem.

Z zoogeografskega stališča je regija razmeroma enotna - glavne skupine živali, ki jo poseljujejo, so razširjene po vsej regiji in tudi po sosednjih regijah. Najočitnejša značilnost je, da jo poseljuje občutno manj vrst plazilcev kot druge regije. Morska pregrada med Palearktiko in Nearktiko je v novejši zemeljski geološki zgodovini večkrat izginila, zato imata regiji zelo podobno favno, predvsem sesalcev - več kot polovica družin jima je skupnih. Na tej podlagi nekateri biologi zavračajo delitev in obravnavajo celotno območje pod imenom Holarktika. Po drugi strani je na nekaterih področjih zoologije, npr. v ornitologiji, v uporabi delitev na vzhodno in zahodno Palearktiko, z mejo približno po črti, ki poteka po Uralskem gorovju in južno preko Kaspijskega jezera do Arabskega morja.

Viri uredi

  • Feldhamer, George A.; Drickamer, Lee C.; Vessey, Stephen H.; Merritt, Joseph F.; Krajewski, Carey (2007). Mammalogy: Adaptation, Diversity, Ecology. JHU Press. str. 70. ISBN 0801886953.
  • Mandal, R.B., ur. (1990). Patterns of Regional Geography: An International Perspective. Concept Publishing Company. str. 376–377. ISBN 8170222923.
  • Pearl Solomon, Eldra; Berg, Linda R.; Martin, Diana W. (2008). Biology (8. izd.). Cengage Learning. str. 1208–1209. ISBN 0495114197.