Purin
Ime IUPAC 7H-purin
Lastnosti
Kemijska formula C5H4N4
Molska masa 120,112 g/mol
Tališče 214 °C
Kjer ni drugače navedeno, so podatki dani za
standardne razmere (pri 25 °C, 100 kPa).

Purín je heterociklična dušikova aromatska spojina, ki ima v svoji strukturi na pirimidinski obroč prikondenziran imidazol. Je osnovni gradnik purinskih dušikovih baz, ki (poleg pirimidinskih baz) tvorijo nukleotide – gradnike DNK in RNK.

Naziv purini se uporablja tudi za substituirane purinske spojine (ki imajo na purinskem skeletu pripete tudi druge skupine), npr. adenin, gvanin, kofein ...

Purini so v naravi najbolj razširjeni dušikovi heterocikli.[1]

Pomembni purini

uredi

Purini predstavljajo polovico dušikovih baz v jedrnih kislinah, saj tvorijo adenin in gvanin. V DNK se purinske baze povezujejo s komplementarnimi pirimidinskimi bazami, in sicer s timinom in citozinom – to imenujemo komplementarno parjenje baz. V RNK se namesto timina pojavlja uracil.

Pomembni purini so tudi hipoksantin, ksantin, teobromin, kofein, sečna kislina in izogvanin.

 

Vloga

uredi

Poleg RNK in DNK so purini tudi pomembni graditelji drugih biomolekul, na primer ATP-ja, GTP-ja, cAMP-ja, NADH-ja, koencima A ... Purin (nesubstituiran) sam v naravi ni bil najden, lahko pa ga pridobimo z organsko sintezo.

Fischerjeva sinteza purina:  

Viri in opombe

uredi
  1. Rosemeyer, H. Chemistry & Biodiversity 2004, 1, 361.

Glej tudi

uredi