Gvanin
Kenijsko ime 2-Amino-1H-purin-6(9H)-one
Alternativno ime 2-amino-6-oxo-purine
Kemijska formula C5H5N5O
Molska masa 151,13 g/mol
Vrelišče 360 °C
CAS število 73-40-5
SMILES NC(NC1=O)=NC2=C1N=CN2
kemijska struktura gvanina

Gvanin je dušikova baza, ki se nahaja v nukleotidih. Sestavljena je iz purinskega heterocikličnega obroča.